Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Inzetten Loopbaanbudget (LBB)

Het Loopbaanbudget bestaat uit twee onderdelen: het loopbaanbedrag en vitaliteitsuren. Hoe maak je samen met je medewerkers afspraken over het inzetten van Loopbaanbudget? En hoe kunnen zij het Loopbaanbudget gebruiken?

Twee vrouwen in overleg met elkaar

Hoe maak je afspraken over de inzet van het Loopbaanbudget?

In het periodieke (jaar-)gesprek kunnen medewerkers aangeven hoe zij hun LBB willen inzetten voor hun duurzame inzetbaarheid. Vraag je medewerkers om hier vooraf over na te denken. Tijdens het gesprek maken jullie samen afspraken over de invulling van het Loopbaanbudget. Jullie kunnen hierbij gebruikmaken van de informatie en hulpmiddelen op onze website, zie de links onderaan de pagina.

Wat kunnen medewerkers doen met het Loopbaanbudget?

Medewerkers kunnen het Loopbaanbudget op allerlei manieren gebruiken. Bijvoorbeeld voor een loopbaanadviestraject of coachingsgesprekken, maar ook voor extra vrije dagen als ze mantelzorger zijn. Ter inspiratie hebben we acht voorbeelden op een rij gezet die laten zien hoe ze het Loopbaanbudget kunnen besteden. 

Bekijk voorbeelden inzet LBB

Hoe is het loopbaanbedrag opgebouwd?

Het loopbaanbedrag is 1,5 procent van het feitelijk verdiende maandsalaris van je medewerker, waarbij je de opgebouwde vakantietoeslag en eindejaarsuitkering optelt. Volgens de cao-afspraken geef jij je werknemer minimaal één keer per maand inzicht in de hoogte, opbouw en mutaties van het Loopbaanbedrag (via vermelding op de salarisstrook).

Let op! Het loopbaanbedrag mag je medewerker in maximaal 36 maanden en vanaf mei 2022 in 60 maanden opbouwen. Stimuleer de medewerker om het bedrag op tijd te gebruiken voor zijn of haar inzetbaarheid, want na die 36 maanden - en met de aangepaste regeling na 60 maanden - vervalt steeds de oudste maand.

Hoe kunnen mijn medewerkers vitaliteitsuren inzetten?

Vitaliteitsuren zijn uren die medewerkers mogen besteden aan afspraken die zijn gemaakt over hun eigen duurzame inzetbaarheid. Ook mogen zij deze uren omzetten in geld om deze afspraken te kunnen financieren (denk bijvoorbeeld aan een cursus of training). Deze vitaliteitsuren mogen ook worden ingezet voor verlof. In dat geval wordt het gezien als bovenwettelijk verlof.  

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!