Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Inzetten Loopbaanbudget (LBB)

Het Loopbaanbudget bestaat uit twee onderdelen: loopbaanbedrag en vitaliteitsuren. Hoe kunnen jouw medewerkers het LBB inzetten?

Twee vrouwen in overleg met elkaar

Hoe is het Loopbaanbedrag opgebouwd?

Het Loopbaanbedrag is 1,5% van het feitelijk verdiende maandsalaris van je medewerker, waarbij je de opgebouwde vakantietoeslag en eindejaarsuitkering optelt. Volgens de cao-afspraken geef jij je werknemer minimaal één keer per maand inzicht in de hoogte, opbouw en mutaties van het Loopbaanbedrag (via vermelding op de salarisstrook).

Let op! Het Loopbaanbedrag mag je medewerker in maximaal 36 maanden en vanaf mei 2022 in 60 maanden opbouwen. Stimuleer de medewerker om het bedrag op tijd te gebruiken voor zijn of haar inzetbaarheid, want na die 36 maanden - en met de aangepaste regeling na 60 maanden - vervalt steeds de oudste maand.

Hoe kunnen mijn medewerkers vitaliteitsuren inzetten?

Vitaliteitsuren zijn uren die medewerkers mogen besteden aan afspraken die zijn gemaakt over hun eigen duurzame inzetbaarheid. Ook mogen zij deze uren omzetten in geld om deze afspraken te kunnen financieren (denk bijvoorbeeld aan een cursus of training). Deze vitaliteitsuren mogen ook worden ingezet voor verlof. In dat geval wordt het gezien als bovenwettelijk verlof.  

Aantal vitaliteitsuren per leeftijdsgroep

Elke werknemer heeft, afhankelijk van de leeftijd die hij in het betreffende kalenderjaar bereikt, recht op de volgende vitaliteitsuren bij een voltijds dienstverband:

  • 30 tot en met 39 jaar: 7,2 uren
  • 40 tot en met 44 jaar: 14,4 uren
  • 45 tot en met 49 jaar: 21,6 uren
  • 50 tot het bereiken van de AOW-gerechtige leeftijd: 36 uren

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!