Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe maak je keuzes over de inzet van het Loopbaanbudget?

Het Loopbaanbudget (LBB) van de Cao Sociaal Werk is er voor jouw duurzame inzetbaarheid. Je denkt zelf na over de invulling en bespreekt dat vervolgens met je leidinggevende tijdens het periodieke (jaar)gesprek. Samen leggen jullie de afspraken vast. Lees hoe je vooraf alvast kunt nadenken over de inzet van het Loopbaanbudget.

Eigen regie nemen

Waarvoor wil je het Loopbaanbudget gebruiken?

Wat heb jij nodig om je werk goed en met plezier te doen, nu en later? In het periodieke (jaar)gesprek vertel je jouw leidinggevende hoe je het Loopbaanbudget wil inzetten. Denk alvast over jouw keuze na vóór het gesprek plaatsvindt. Leg goed uit welke keuze je wil maken en waarom. Is je werkgever akkoord? Dan leggen jullie de afspraken vast in de Overeenkomst aanwending loopbaanbudget.

In de cao zijn geen beperkingen aan de benutting van het Loopbaanbudget omschreven. Wel kan het zo zijn dat er binnen jouw organisatie beleid is opgesteld over de inzet van het Loopbaanbudget.

Stel jezelf deze vragen om een keuze te maken

 • Welke ontwikkeling wil ik graag in gang zetten?
 • Wat zijn de ontwikkelingen in mijn organisatie? Welke rol zie ik hierin voor mezelf?
 • Hoe zorg ik voor een sterke en flexibele positie op de arbeidsmarkt?
 • Hoe zorg ik voor mijn eigen optimale inzetbaarheid?

Waaraan wil je het Loopbaanbudget besteden?

Je kunt jouw Loopbaanbudget op allerlei manieren besteden. Laat je inspireren door deze acht voorbeelden.

Ideeën voor de inzet van het Loopbaanbudget

 1. Wil je weten wat je kansen zijn op de arbeidsmarkt? Denk eens aan een loopbaanadviestraject. Ook dat kan met het Loopbaanbudget.
 2. Ben je mantelzorger? Dat kan zwaar zijn. Misschien heb je behoefte aan extra vrije dagen. Zet je budget om in vrije tijd, zodat je wat sneller herstelt en je werk weer met meer energie kan doen.
 3. Gebruik het budget voor een cursus mediation die je in je werk kunt gebruiken. Of een ontspanningscursus om beter om te gaan met werkstress.
 4. Spaar het budget op voor een opleiding die je volgend jaar wil gaan volgen.
 5. Als het voor jouw duurzame inzetbaarheid belangrijk is, iets om fysiek fit te blijven. Bijvoorbeeld een fiets of iets anders wat je hierbij helpt.
 6. Je Loopbaanbudget omzetten in tijd om mee te draaien in een stageproject of iets anders wat bijdraagt aan je loopbaanontwikkeling, is ook een mogelijkheid. Waarschijnlijk hoeft er dan geen belasting te worden geheven over je Loopbaanbudget, zodat je er zoveel mogelijk voordeel van hebt.
 7. Een paar dagen bij een andere organisatie meelopen? Zet je budget in voor meekijkdagen.
 8. Of gebruik het budget voor een aantal coachingsgesprekken over iets waar je in het werk tegenaan loopt.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!