Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Loopbaanbudget

Wat is het Loopbaanbudget (LBB)?

Als medewerker wil je duurzaam inzetbaar zijn en blijven. En natuurlijk zoveel mogelijk uit je werk halen door je te blijven ontwikkelen. Daarvoor heeft de Cao Sociaal Werk het Loopbaanbudget. Maar hoe gebruik je dat precies?

Werkende man achter laptop

Wat is het Loopbaanbudget en waar heb ik recht op?

Het Loopbaanbudget bestaat uit twee onderdelen:

  • Loopbaanbedrag
  • Vitaliteitsuren

Ten minste eenmaal per jaar voeren jij en je leidinggevende een periodiek (jaar)gesprek, waarbij jullie met elkaar afspraken maken over de invulling van jouw Loopbaanbudget. Deze doelen leggen jullie vast in je Persoonlijk Individueel Inzetbaarheidsplan. Als je het Loopbaanbudget ook echt gaat gebruiken, dan vullen jullie een overeenkomst in waarin dit wordt vastgelegd. Mogelijk  kan je gebruikmaken van een belastingvrije constructie als je het Loopbaanbudget gaat inzetten.  Het is handig om dat van tevoren goed uit te zoeken samen met je werkgever.

Hoe is mijn loopbaanbedrag opgebouwd?

Het loopbaanbedrag is 1,5 % van je maandsalaris (inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en indien van toepassing de onregelmatigheidstoeslag).

Je werkgever geeft je minimaal één keer per maand inzicht in de hoogte, opbouw en mutaties van jouw loopbaanbedrag. Dat staat  op je salarisstrook.

Let op! Het loopbaanbedrag mag je in maximaal 60 maanden opbouwen. Zorg dat je het bedrag op tijd gebruikt voor je inzetbaarheid, want na die 60 maanden vervalt steeds de oudste maand. Je bouwt wel weer een nieuwe maand op.

Wat zijn vitaliteitsuren en hoeveel krijg ik er?

Vitaliteitsuren zijn uren die je mag besteden aan afspraken die zijn gemaakt over je eigen duurzame inzetbaarheid. Ook mag je deze uren omzetten in geld om deze afspraken te kunnen financieren (denk bijvoorbeeld aan een cursus of training). Je mag je vitaliteitsuren ook inzetten voor verlof. In dat geval wordt het gezien als bovenwettelijk verlof.

Afhankelijk van de leeftijd die je in het betreffende kalenderjaar bereikt, heb je recht op de volgende hoeveelheid vitaliteitsuren bij een voltijds dienstverband:

Leeftijd en aantal uren

  • 30 tot en met 39 jaar: 7,2 uur
  • 40 tot en met 44 jaar: 14,4 uur
  • 45 tot en met 49 jaar: 21,6 uur
  • 50 tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd: 36 uur

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!