Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Loopbaanbudget

Wat is het Loopbaanbudget (LBB)?

Als medewerker wil je duurzaam inzetbaar zijn en blijven. En natuurlijk zoveel mogelijk uit je werk halen door je te blijven ontwikkelen. Daarom heeft de Cao Sociaal Werk het Loopbaanbudget in het leven geroepen. Maar hoe gebruik je dat precies?

Werkende man achter laptop

Wat is het Loopbaanbudget en waar heb ik recht op?

Het Loopbaanbudget bestaat uit twee onderdelen:

  • Loopbaanbedrag
  • Vitaliteitsuren

Elk jaar voeren jij en je leidinggevende samen een ontwikkelgesprek, waarbij jullie gezamenlijke afspraken maken over de invulling van jouw Loopbaanbudget. Deze doelen leggen jullie vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Als je het Loopbaanbudget ook echt gaat gebruiken, dan vullen jullie een overeenkomst in waarin dit wordt vastgelegd. Vaak kan je gebruikmaken van een belastingvrije constructie als je het Loopbaanbudget gaat inzetten: handig om van tevoren goed uit te zoeken.

Hoe is mijn Loopbaanbedrag opgebouwd?

Het Loopbaanbedrag is 1,5% van je feitelijk verdiende maandsalaris, waarbij je je opgebouwde vakantietoeslag en eindejaarsuitkering optelt. 

Je werkgever geeft je minimaal één keer per maand inzicht in de hoogte, opbouw en mutaties van jouw Loopbaanbedrag (via vermelding op je salarisstrook).

Let op! Het Loopbaanbedrag mag je in maximaal 36, en vanaf mei 2022 in 60 maanden opbouwen. Zorg dat je het bedrag op tijd gebruikt voor je inzetbaarheid, want na die 36 maanden - en met de aangepaste regeling na 60 maanden - vervalt steeds de oudste maand.

Wat zijn vitaliteitsuren en hoeveel krijg ik er?

Vitaliteitsuren zijn uren die je mag besteden aan afspraken die zijn gemaakt over je eigen duurzame inzetbaarheid. Ook mag je deze uren omzetten in geld om deze afspraken te kunnen financieren (denk bijvoorbeeld aan een cursus of training). Je mag je vitaliteitsuren ook inzetten voor verlof. In dat geval wordt het gezien als bovenwettelijk verlof. 

Afhankelijk van de leeftijd die je in het betreffende kalenderjaar bereikt, heb je recht op de volgende hoeveelheid vitaliteitsuren bij een voltijds dienstverband:

Leeftijd en aantal uren

30 tot en met 39 jaar: 7,2 uur
40 tot en met 44 jaar: 14,4 uur
45 tot en met 49 jaar: 21,6 uur
50 tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd: 36 uur

Al nagedacht over je Loopbaanbudget?

Stel jezelf eens de volgende vragen:

  • Welke ontwikkeling wil ik graag in gang zetten?
  • Wat zijn de ontwikkelingen in mijn organisatie en welke rol zie ik daar voor mezelf in weggelegd?
  • Hoe zorg ik voor een sterke en flexibele positie op de arbeidsmarkt in de toekomst? 
  • Hoe zorg ik voor m’n eigen optimale inzetbaarheid?

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!