Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Salarisschalen ID- en garantiebanen

De salarisschalen voor de ID- en garantiebanen in de cao zijn gebaseerd op het wettelijk minimumloon. De halfjaarlijkse stijging van het minimumloon wordt volgens cao-afspraak verrekend in de salarisbedragen.

Bekijk de salarisschalen voor ID- en garantiebanen per 1 januari 2023

Download het besluit

Bekijk alle besluiten salarissen ID- en garantiebanen

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!