Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Functieboek Cao Sociaal Werk geactualiseerd

9 okt 2023

Het geactualiseerde functieboek is klaar! Het staat in de Cao Sociaal Werk 2023-2025 die per 9 oktober is gewijzigd en gepubliceerd. Met de actualisatie laten cao-partijen Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn zien dat het functieboek nu nog beter en breder toepasbaar is. Als referentiekader voor jouw organisatie en voor jouw functie. Cao-partijen zijn benieuwd naar het gebruik en gaan signalen en vragen goed monitoren. En het functieboek in najaar 2024 evalueren.

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Wat is er veranderd? 

Door nieuwe werksoorten en samenwerkingsvormen zijn diverse functies in de praktijk erg veranderd. Na een inventarisatie bleek dat meerdere functies toe waren aan een actualisatie. Dit gaat er veranderen:  

  • Nieuwe en samengevoegde functiebeschrijvingen, bijvoorbeeld Ervaringsdeskundige en Sociaal Werker.
  • Matrices bij samenhangende functies, handig voor differentiatie en loopbaanstappen. 
  • De inhoud van de matrix met veelvoorkomende functies. 
  • Alle functiebeschrijvingen staan in een nieuw format en zijn toegankelijker beschreven.

Het geactualiseerde functieboek leidt in sociaalwerkorganisaties niet direct tot veranderingen van (indeling van) functies. De beschreven functies binnen de organisaties blijven gewoon van kracht. Je gebruikt het functieboek als referentiekader als het functiegebouw in jouw organisatie aan onderhoud toe is en er nieuwe beschrijvingen nodig zijn. Je kunt het functieboek ook gebruiken als hulpmiddel om loopbaanbaden uit te stippelen.

Meer weten?

De cao-partijen willen sociaalwerkorganisaties en medewerkers ondersteunen met voorlichtingsmateriaal. Alle informatie over het functieboek hebben we verzameld op één pagina. Hier vind je bijvoorbeeld een losse pdf van de matrix, een begrippenlijst en een overzicht van de verschillen tussen het geactualiseerde en eerdere functieboek. Binnenkort zijn hier ook antwoorden op veelgestelde vragen te vinden. Net als tools, tips en voorbeelden over toepassing van het geactualiseerde functieboek. Houd onze website, nieuwsbrief en LinkedIn dus in de gaten!

Alles over het Functieboek

Lees meer

Helpdesk

Heb je een vraag over het geactualiseerde functieboek? Of wil je ervaringen delen? Neem dan contact op met de helpdesk. Dat kan door te mailen naar caosociaalwerk@fcb.nl.

Lees meer