Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Functieboek Sociaal Werk

Het functieboek hoort bij de Cao Sociaal Werk. Het bevat beschrijvingen van veelvoorkomende functies in de branche. En een matrix die laat zien welke salarisschalen bij deze functies horen. Met het functieboek kunnen organisaties in sociaal werk de functies in hun eigen organisatie beschrijven en indelen. Op deze pagina hebben we alle informatie over het functieboek verzameld. Ook vind je hier tips en tools over hoe je het functieboek in jouw organisatie en jouw functie kunt gebruiken.

Vrouw achter laptop bekijkt functieboek sociaal werk

Het functieboek is geactualiseerd! 

Het functieboek staat in de Cao Sociaal Werk 2023-2025 die per 9 oktober 2023 is gewijzigd en gepubliceerd. Met de actualisatie laten cao-partijen Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn zien dat het functieboek nu nog beter en breder toepasbaar is. Als referentiekader voor jouw organisatie en voor jouw functie

De belangrijkste veranderingen:

  • Nieuwe en samengevoegde functiebeschrijvingen, bijvoorbeeld Ervaringsdeskundige en Sociaal Werker.
  • Matrices bij samenhangende functies, handig voor differentiatie en loopbaanstappen. 
  • De inhoud van de matrix met veelvoorkomende functies. 
  • Alle functiebeschrijvingen staan in een nieuw format en zijn toegankelijker beschreven.

Het geactualiseerde functieboek leidt in sociaalwerkorganisaties niet direct tot veranderingen van (indeling van) functies. De beschreven functies binnen de organisaties blijven gewoon van kracht. Je gebruikt het functieboek als referentiekader als het functiegebouw in jouw organisatie aan onderhoud toe is en er nieuwe beschrijvingen nodig zijn. Je kunt het functieboek ook gebruiken als hulpmiddel om loopbaanbaden uit te stippelen. 

In najaar 2024 evalueren cao-partijen het geactualiseerde functieboek. Tot die tijd gaan we signalen en vragen over het gebruik goed monitoren. 

Toelichting geactualiseerd functieboek

In onderstaande video worden alle wijzigingen van het functieboek toegelicht. 

Aan de slag? 

Alle informatie, tools en tips over het functieboek vind je op deze pagina. De handige links hieronder vullen we regelmatig aan. Houd deze pagina, onze nieuwsbrief en LinkedIn dus in de gaten!

Helpdesk

Heb je een vraag over het geactualiseerde functieboek? Of wil je ervaringen delen? Neem dan contact op met de helpdesk. Dat kan door te mailen naar caosociaalwerk@fcb.nl.

Meer over het functieboek