Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wijzigingen Cao Sociaal Werk per 1 januari 2024

Het nieuwe jaar brengt verschillende veranderingen, ook voor de Cao Sociaal Werk. Per 1 januari 2024 voeren we op verschillende punten wijzigingen door. In dit nieuwsbericht lees je wat er op welke plekken gewijzigd is.

Vrouw bekijkt wijzigingen Cao Sociaal Werk vanaf 1 januari 2024 op laptop

Salarissen 

Vanaf 1 januari gelden nieuwe salarissen. Deze stijgen met 4 procent. De nieuwe loonschalen zijn vastgelegd in de nieuwe Cao Sociaal Werk 2023-2025. In het overzicht zie je gemakkelijk welke schalen er zijn en welke loonschaal bij welke functie past.

Bekijk salarisschalen Cao Sociaal Werk

Individueel Keuzebudget 

Het Individueel Keuzebudget (IKB) wordt in 2024 anders berekend dan voorheen. Zo worden de 26 bovenwettelijke verlofuren niet meegenomen als geld, maar als uren in het IKB. Vanaf begin januari kan je met de IKB-rekentool jouw nieuwe IKB–budget berekenen. Je kunt wel alvast het IKB-formulier gebruiken.

Ga naar het IKB-formulier

Wijziging Wet minimumloon 

Het minimumloon wijzigt. Dat betekent dat per 1 januari 2024 ook de salarisschalen van ID- en garantiebanen wijzigen. De nieuwe salarisschalen zijn gebaseerd op het wettelijk minimumuurloon en volgens cao-afspraken verrekend in de salarisbedragen.

Bekijk salarisschalen ID- en garantiebanen

Wijzigingen Functieboek Sociaal Werk 

Het functieboek Sociaal Werk is geactualiseerd. Verschillende functies zijn aangepast, toegevoegd of verwijderd. Klik op onderstaande button voor meer informatie over functieboek. Op deze pagina vind je bovendien een toelichtingsvideo waarin we alle wijzigingen toelichten. Heb je na het zien van de video nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via cao@sociaalwerkwerkt.nl.  

Lees alle informatie over het Functieboek Sociaal Werk

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!