Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

‘Het ambassadeurschap is op veel manieren een vliegwiel gebleken’

12 jan 2021

Hoe is het de drie Sociaal Werkers van het Jaar 2020 vergaan? Wat heeft die status hun opgeleverd en hoe gaat het met hun organisatie? In deel 2 van een drieluik over de Verkiezing van de Sociaal Werker van 2021 kijken Marloes Olde Hampsink, wijkcoach bij SMD/Wijkteams Enschede en SMD-bestuurder Willem Loupatty terug en vooruit. ‘Vertrouw op je vakmanschap. Jij bent de expert!’

Marloes

‘Wie me heeft aangemeld voor de verkiezing? Een collega. Eerlijk gezegd wist ik niet precies wat het allemaal inhield,’ aldus Marloes. ‘En dat is misschien maar goed ook, want ik doe altijd al extra dingetjes, ook in mijn vrije tijd. Maar ik heb er geen moment spijt van gehad. Het ambassadeurschap kost energie, maar levert ook veel energie óp. En nieuwe contacten, nieuwe inzichten. Maar het belangrijkste dat ik heb geleerd is hoe deskundig ik ben op mijn eigen vakgebied, al heb ik dat zelf vaak niet in de gaten.’

Willem trad pas na de verkiezing aan als bestuurder van SMD, maar ontdekte al snel waarom Marloes een van de drie winnaars was. ‘Vanwege de decentralisaties heeft ons vak een nieuwe invulling gekregen. We zijn echt een contactberoep met een “systemische” focus. De kern? Dat je vanuit wie je bent je professie inzet om aan te sluiten bij het perspectief van de ander, zodat je die kan ondersteunen om de regie te nemen over zijn eigen leven en zijn eigen geluk. Politici en bestuurders zeggen het zo makkelijk: “laagdrempelig en dicht bij de burger”. Doe het maar eens! Marloes beheerst dat als geen ander. Mede daarom is het project WoonStAP ook zo’n succes.’

Blinde vlek

Marloes: ‘Sociaal werk is vrijwel het enige vakgebied waarin je kijkt naar psychische, sociale én lichamelijke aspecten van iemand. Simpel voorbeeldje: zodra je ouders helpt bij geldproblemen, zie je dat hun kinderen het beter doen op school en minder verzuimen. Nogal logisch, zegt dan iedereen. Maar als die aanpak echt zo vanzelfsprekend is: waarom is integraal werken dan nog zo schaars?’ Deels omdat sociaal werkers zélf een soort blinde vlek hebben, stelt Willem. 'Ze zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun methodisch handelen. De manier waarop ze contact maken met mensen voelt voor hen zo natuurlijk dat het niet methodisch lijkt, maar het is juist de basis voor het gemeenschappelijke vertrekpunt: samen met de persoon zelf diens situatie verbeteren.' Dat kan alleen door vanuit verschillende invalshoeken naar een (gezins)systeem te kijken. Willem: 'Die brede blik is onze kracht maar voor de profilering ook onze zwakte.'

'Voor jeugdhulpverleners of psychiatrisch verpleegkundigen is het veel makkelijker om hun specifieke deskundigheid te laten zien. Onze deskundigheid goed uitventen is en blijft ons leerpunt.'

Onvermogen van de samenleving

De titel Sociaal Werker van het Jaar helpt om het vak aan de man te brengen, heeft Marloes gemerkt. Om te beginnen bij de plaatselijke politiek. ‘Ik heb een gebakje gegeten bij de burgemeester, kreeg intensiever contact met wethouders, en raadsleden kwamen op werkbezoek. Sowieso is dakloosheid hier in Enschede echt een nijpend probleem, mede door de krimp van de voorraad betaalbare woningen. Ook schreef ik een artikel in dagblad Trouw over de noodzaak van een waakvlamfunctie in de wijk. Dat heeft wel wat losgemaakt hier, het staat nu flink op de agenda.’

Wat betreft dakloosheid is het onvermogen van de samenleving inderdaad heel groot, beaamt Willem. ‘Maar daardoor is wat Marloes daaraan doet juist heel zichtbaar. Voor ons als organisatie is het strategisch bovendien heel belangrijk dat je met aansprekende voorbeelden laat zien wat het effect is van je werk, zowel qua welzijn als qua kosten.’

Pittig

De gezamenlijke voorbereiding van de drie kandidaten op de feitelijke verkiezing was pittig maar leerzaam. Marloes:

'In de spotlights staan is een vak apart. Maar als blijkt dat je daarin kunt groeien is dat heel bevredigend. Zo’n filmpje opnemen van een pitch. Hoe spannend is dát?'

Intern leidt het nog steeds tot boeiende teamgesprekken. Willem: ‘Wat maakt nou dat juist Marloes die prijs heeft gekregen? En wát heb je van de organisatie nodig om op die manier te kunnen werken?’ Marloes: ‘Ook via de interne nieuwsbrief laat ik collega’s weten wat ik doe. Op grond daarvan kloppen ze bij mij aan als ze zélf iets willen met de media. Het ambassadeurschap is dus op heel veel manieren een vliegwiel gebleken.'