Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe zit het met de ID-schalen, als het wettelijk minimumloon stijgt?

Per 1 januari en per 1 juli wordt het wettelijk minimumloon aangepast en daarmee wijzigt het salaris voor de garantiebanen en ook voor de ID-schalen. De cao-tafel legt dit in een besluit vast en het meest recente besluit kun je vinden op de pagina Salarisschalen Cao Sociaal Werk.