Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoeveel Loopbaanbudget (LBB) kan een werknemer opbouwen?

Een werknemer bouwt maximaal 36 maanden loopbaanbedrag op. Daarna vervalt steeds de eerst opgebouwde maand (dus van drie jaar ervoor). Daarom is het belangrijk dat je als werknemer samen met je leidinggevende op tijd afspraken maakt over de inzet van het budget.