Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoeveel verlof heeft een werknemer?

Elke werknemer heeft 144 uur verlof op basis van een fulltime dienstverband en feestdagenverlof bij de vaste feestdagen. De werknemer kan ook verlof aankopen uit het Individueel Keuzebudget (IKB). Er zijn mogelijkheden voor zorg- en ouderschapsverlof en bij bijzondere situaties krijgt de werknemer bijzonder verlof. Vanaf 30 jaar zijn er vitaliteitsuren. Voor medewerkers van 61 jaar en ouder (2021) die al langer dan sinds 2009 in dienst zijn, is er seniorenverlof.