Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Krijg ik nog vakantietoeslag?

De vakantietoeslag wordt maandelijks meegenomen in de opbouw van het Individueel Keuzebudget (IKB). Met dit budget kun jeĀ zelf keuzes maken voor uitbetaling, omzetten in verlof of aanwenden voor duurzame inzetbaarheid.

Je krijgt dus geen aparte uitbetaling van de vakantietoeslag meer. Bij (elke) keuze voor uitbetaling van het IKB zit het deel vakantietoeslag verwerkt, tot maximaal de tot dat moment opgebouwde vakantietoeslag. Dit geldt ook voor de (voormalige) eindejaarsuitkering: 8,3 procent berekend over het salaris en de vakantietoeslag.