Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Krijgt een werknemer jaarlijks een salarisverhoging?

Jaarlijks stijgt het salaris met één periodiek. Dat is op 1 januari of op de datum waarop de werknemer in dienst is getreden.

Alleen als er in de organisatie een beoordelingsregeling is, kan het salaris met een extra periodiek stijgen (bij een hele goede beoordeling) of de stijging juist niet doorgaan (bij een slechte beoordeling). De werkgever laat dit van tevoren schriftelijk aan de werknemer weten. De beoordelingsregeling stelt de werkgever op samen met de ondernemersraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt).