Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Start landelijke campagne ‘sociaal werkt’: levend bewijs voor onmisbaarheid sociaal werk

3 mrt 2022

Vandaag gaat de landelijke campagne ‘sociaal werkt’ van start. FNV, CNV en Sociaal Werk Nederland roepen hierin gemeenten op te investeren in sociaal werk, door duidelijk te maken waarom sociaal werk cruciaal is en wat het de samenleving oplevert. In de campagne vertellen Alje, Darnell, Hetty en Yvonne hun indringende verhaal over hoe ze de regie over hun leven weer terugkregen met hulp van sociaal werkers. Zij maken tastbaar hoe sociaal werk veel meer oplevert dan het kost: elke geïnvesteerde euro levert de samenleving € 1,60 op.

sociaal werkt yvonne alje darnell hetty

Een derde van onze bevolking heeft moeite economisch en sociaal het hoofd boven water te houden. De coronapandemie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat de behoefte aan steun van sociaal werkers alleen maar groter is geworden. 

Gemeenteraadsverkiezingen kans om sociaal vangnet te versterken

De campagne maakt duidelijk hoe belangrijk sociaal werk is voor de sociale samenhang, veerkracht en zelfredzaamheid in onze samenleving. En wat de gevolgen zijn als er geen vangnet is voor mensen die dat nodig hebben. Ook wordt uitgelegd hoe sociaal werk een positief effect heeft op de arbeidsmarkt in Nederland en de zorgsector in het bijzonder. Met de campagne willen de makers sociaal werk onder de aandacht brengen van kiezers en kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Sociaal werkers voorkwamen erger leed tijdens coronapandemie

De coronapandemie heeft laten zien dat onderling sociaal contact voor mensen geen luxe maar noodzaak is. Mensen zijn de afgelopen twee jaar teruggeworpen op zichzelf door problemen met hun gezondheid, eenzaamheid of verlies van werk en inkomen. Met hun creativiteit wisten sociaal werkers veel mensen te bereiken. Jongerenwerkers, schuldhulpverleners, ouderenwerkers, opbouwwerkers, zij waren er vaak als eerste bij om erger leed te voorkomen. Zij voorkwamen stille rampen in onze samenleving.

Hoog maatschappelijk rendement van sociaal werk

Uit analyse van een groot aantal sociaalwerkprojecten blijkt dat elke euro investering de samenleving € 1,60 oplevert. Met meer welzijn hebben mensen minder zorg nodig bij de GGZ, jeugdzorg en ziekenhuizen, komen minder mensen in aanraking met politie en hervinden meer mensen hun productiviteit. Sociaal werk is het begin van de positieve spiraal en herstel van vertrouwen.

Sociaal werk leidt tot meer productiviteit op de arbeidsmarkt

Onderzoek toont ook de waarde van sociaal werk aan voor de arbeidsmarkt. Sociaal werk draagt bij aan een betere kwaliteit van leven, het voorkomen van zorg en het kan daarmee dus ook de personeelstekorten in de zorg dempen. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik en een gezonder en productie­ver arbeidsaanbod.

Over Sociaal Werk werkt!

Sociaal Werk werkt! is een samenwerking tussen werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn en zet zich in voor het vak, een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. 

Bekijk de campagne en deel ook jouw oproep aan gemeenten

Bronnen

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!