search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
16 januari 2020

Doe je mee met de pilot Positieve Gezondheid op de werkvloer?

Op 9 maart aanstaande start er een tweede groep van de pilot Positieve Gezondheid op de werkvloer. Wil je meedoen? Meld je nu aan!

Pilot Positieve Gezondheid

In december 2019 startte de pilot Positieve Gezondheid op de werkvloer met de eerste groep. Na de bijeenkomst hadden de deelnemers een beter beeld van het gedachtegoed achter Positieve Gezondheid en hoe ze het in de eigen organisatie kunnen toepassen. Ook het onderling uitwisselen van ervaringen en ideeën werd als waardevol ervaren. Om meer sociaalwerkorganisaties de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de pilot Positieve Gezondheid op de werkvloer, start er in maart een tweede groep. Heb je interesse en wil je meedoen aan de pilot? Er is nog plaats voor een aantal organisaties.

Bijeenkomst 9 maart 2020

De startbijeenkomst vindt plaats op 9 maart 2020 van 9.30 tot 13.30 uur in Utrecht. Deelnemers maken tijdens de interactieve werksessie onder begeleiding van een trainer van het Institute for Positive Health (iph) kennis met de mogelijkheden van het inzetten van positieve gezondheid op de werkvloer. Ook is er ruimte om onderling van gedachten te wisselen over het inzetten van positieve gezondheid in de eigen organisatie.

Pilot

Positieve Gezondheid wordt door professionals al met succes ingezet bij hun cliënten. Nu wil het iph de brede kijk van positieve gezondheid ook naar de werkvloer uitbreiden. Niet als iets nieuws, maar als aanvulling op wat er al gedaan wordt aan het verbeteren en behouden van de gezondheid van werknemers.

Het iph geeft handvatten om Positieve Gezondheid op de werkvloer in te zetten. Tijdens de pilot kijken we of - en hoe - de benadering ingezet kan worden en kan bijdragen aan gezond werken.

Positieve gezondheid – ook op de werkvloer!

Naast gezondheidsklachten speelt psychosociale (arbeids)belasting, zoals psychische belasting, werkdruk, werk- en informatiestress of ongewenste omgangsvormen, vaak een rol bij ziekteverzuim. En ook niet-werkgerelateerde aspecten kunnen een oorzaak zijn. Positieve Gezondheid is een preventieve aanpak, waarmee deze oorzaken vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden.

Meer informatie en aanmelden

Heb je vragen of wil je meedoen aan de pilot? Meld je aan via Davina Koudijs: dkoudijs@fcb.nl

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling