Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Sociaal werkers op campagne; Zie je mij?

1 jun 2021

Meer dan 50.000 sociaal werkers helpen iedere dag in buurten en wijken met het voorkomen en oplossen van problemen. Dat is belangrijk werk met impact voor bewoners. Impact op hun welzijn en leven én op de hele buurt. Werk dat gezien en gehoord mag worden. Sociaal werkers vertellen wat ze doen en krijgen zo een gezicht en een stem in de nieuwe campagne ‘Zie je mij?’ van werknemers en werkgevers in sociaal werk.

Sociaal werker Yakima Altenstad in een lijstje omringd door jongeren.

Sociaal werk is onmisbaar en cruciaal. Niet alleen voor bewoners en buurten, maar voor onze hele samenleving. Daarom zetten we de sociaal werkers in een lijstje. In de schijnwerpers.

Ik kom in gezinnen waar mensen veel problemen hebben: relatieproblemen, opvoedproblemen, geldzorgen of waar de kinderen geen bedden, laptop of fiets hebben om naar school te gaan. We helpen die gezinnen zodat de kinderen betere kansen hebben om goed op te groeien. Daarom is sociaal werk zo belangrijk.
Naima Zoundirsociaal werker, Rotterdam

Daarnaast vragen we ook aandacht voor het feit dat investeren in sociaal werk een positief effect heeft op welzijn en gezondheid van inwoners en cliënten en meer oplevert dan het kost. Onderzoek laat zien dat de maatschappelijke baten van sociaal werk gemiddeld een factor 1,6 hoger zijn dan de kosten.

Voor een buurt is het belangrijk dat er een laagdrempelig aanspreekpunt is. Veel mensen lopen vast met de systemen en loketten. Je bent echt onmisbaar als sociaal werker als bewoners jou met hun problemen in vertrouwen nemen en jij hen kunt helpen. Of als je samen met een plan de buurt verbetert.
Sjef van der Kleinbuurtondersteuner, Tilburg

De campagne loopt tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en biedt ook de mogelijkheid om de eigen sociaal werkers en sociaalwerkorganisaties in een lijstje te zetten. Kijk op de campagnesite voor meer informatie.

Bekijk de campagne

Deze campagne is een initiatief van Sociaal Werk werkt!, het samenwerkingsverband van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

FNV Zorg & Welzijn zette onlangs sociaal werker Annemiek de Bruijn in het zonnetje, in het kader van de campagne. Annemiek: "Sociaal werk is de motor van de samenleving."

Ontmoet sociaal werker Annemiek de Bruijn