Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Vanaf wanneer geldt de cao?

FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Sociaal Werk Nederland hebben in juli 2019 een cao-akkoord bereikt voor een tweejarige cao voor de periode juli 2019 tot en met juni 2021. De Cao Sociaal Werk 2019-2021 is definitief en algemeen verbindend verklaard. Hierdoor geldt de cao voor alle organisaties en werknemers in de sector.

Hier vind je alle informatie over de cao.