Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Voor welke organisaties in sociaal werk geldt de Private Aanvulling Werkloosheidswet (WW)?

De Private Aanvulling Werkloosheidswet (PAWW) geldt sinds 1 maart 2018 voor alle organisaties die onder de Cao Sociaal Werk vallen. Organisaties zijn hierover in het begin van het jaar 2018 per brief geïnformeerd en werknemers dragen sinds 1 maart 2018 de maandelijkse premie aan de Stichting Private Aanvulling WW & WGA (SPAWW) af. Nieuwe organisaties in de branche worden automatisch aangeschreven om zich aan te melden.