Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat betekenen de afspraken over het derde Werkloosheidswet-jaar (WW-jaar) voor de werknemer?

Werkgevers die onder de Cao Sociaal Werk vallen, houden een premie in op het brutosalaris van hun medewerkers. Dat doen zij sinds 1 maart 2018, dit is de datum dat de aansluiting van de sector bij de Stichting Private Aanvulling WW & WGA (SPAWW) voor de hele sector geldt. De inhouding op de premie bedroeg in 2021 0,4 procent en in 2022 is dat 0,2 procent. Zie Bijdrage PAWW 2022 naar 0,2%.

Werknemers die na 1 maart 2018 werkloos worden en dat nog zijn als de reguliere Werkloosheidswet (WW) stopt , krijgen een aanvulling op hun uitkering door SPAWW.

Als een werknemer na meer dan tien jaar werken werkloos wordt, krijgt hij ook eerder dan na twee jaar een aanvulling op de Werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering). Ook deze aanvulling wordt door SPAWW verzorgd. Bij een uitkering via de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten(WGA) gelden dezelfde regels en aanvullingen.

De voorwaarden voor de Private Aanvulling Werkloosheidswet (PAWW), om tot maximaal drie jaar een aanvulling op de WW- of WGA-uitkering te krijgen, vind je op de website van SPAWW.