Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de looptijd van de cao?

De Cao Sociaal Werk is afgesloten voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 en algemeen verbindend verklaard vanaf 21 april 2020. Omdat geen van de cao-partijen de cao heeft opgezegd, is de cao per 1 juli 2021 automatisch met een jaar verlengd en voor die periode ook algemeen verbindend verklaard.