Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is het doel van het Individueel Keuzebudget (IKB)?

Het Individueel Keuzebudget (IKB) is bedoeld om werknemers keuzevrijheid te geven in een belangrijk deel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Samen met het Loopbaanbudget ondersteunt het IKB keuzevrijheid en duurzame inzetbaarheid. Dit is een belangrijk doel in de Cao Sociaal Werk.