Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is het vitaliteitsbudget?

Het vitaliteitsbudget is omgezet in vitaliteitsuren. Deze vitaliteitsuren vormen samen met het loopbaanbedrag het Loopbaanbudget (LBB). De vitaliteitsuren kun je omzetten in uren in het lopende jaar of een volgend jaar, tot maximaal vijf jaar later. Je kunt vitaliteitsuren ook omzetten in geld of voor het betalen van afspraken over duurzame inzetbaarheid. Vitaliteitsuren die je inzet als verlof gelden als bovenwettelijk verlof.