Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Campagnes

Campagne toont aan dat Sociaal werkt!

Sociaal werk is onmisbaar in de samenleving. Sociaal werk geeft mensen weer regie over hun leven én iedere € 1,- die in sociaal werk is geïnvesteerd, levert € 1,60 op. Sociaal werk helpt mensen weer aan het werk en draagt bij aan vermindering van de zorgkosten. In twee campagneperiodes heeft Sociaal Werk werkt! dit aangetoond: met bewijsvoering, maar vooral met indringende verhalen. Bekijk de animatie onderaan deze pagina voor een overzicht.

Yvonne, Alje, Darnell en Hetty

De behoefte aan sociaal werk is groot in deze tijd, waarin zich crisis op crisis stapelt. De impact van sociaal werk is enorm op de sociale samenhang, veerkracht en zelfredzaamheid van onze samenleving. Elke in sociaal werk geïnvesteerde euro levert € 1,60 op. Investeren in het sociaal domein levert winst op in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid. Sociaal werk bespaart op specialistische zorg. Sociaal werk zorgt voor extra man- en vrouwkracht op de arbeidsmarkt.

Maatschappelijk rendement zichtbaar maken

Sociaal werk laat meer en meer zien welke maatschappelijke impact de sector heeft. De campagne bereikte tijdens de gemeenteraadsverkiezingen maar liefst 4 miljoen mensen op Twitter en bijna een miljoen mensen op LinkedIn. Ruim 1000 beleidsmakers hebben, tijdens de vorming van de gemeenteraden, de paginagrote oproep in de Volkskrant ook persoonlijk ontvangen. Daar komt bij dat diverse organisaties nieuwe tools ontwikkelen om het maatschappelijk rendement tastbaar te maken. Zo komt Sociaal Werk werkt! binnenkort met een Impactkaart en Sociaal Werk Nederland met een kpi-model (kritieke prestatie-indicatoren).

Combinatie van gevoel en cijfers

De campagne laat de indringende verhalen van acht sociaal werkers zien: Jerrol, Tukkie, Sjef, Naima, Yakima, Anya, Rian en Ellen. En zoomt vervolgens in op de verhalen van Alje, Hetty, Yvonne en Darnell: gewone mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken. De campagne was zowel online als offline via diverse kanalen te zien. Via de campagnepagina geven we bewijsvoering voor het maatschappelijk rendement. Deze stukken geven belangrijke informatie die kan helpen bij planvorming en verantwoording van interventies en beleid.

Belang van sociaal werk voor de samenleving

Onder de slogan ‘Sociaal werkt!’ voert Sociaal Werk werkt! campagne om het belang van sociaal werk in de samenleving te benadrukken. De campagne laat zowel het belang voor individuele burgers als het financiële rendement zien dat sociaal werk oplevert. FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Sociaal Werk Nederland werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Handige links

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!