Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Commissie van Geschillen

Wat kun je doen als jij en/of een medewerker van mening verschillen en jullie er niet uitkomen? Gaat het over een onderwerp uit de arbeidsovereenkomst? Dan kun je dit voorleggen aan de Geschillencommissie Sociaal Werk. Wij leggen uit hoe dat werkt.

Voorbeelden van geschillen

Jij en de werknemer kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Sociaal Werk. Een geschil is een meningsverschil of conflict.

Met wat voor soort geschillen kun je naar de commissie? Dat kan als je het bijvoorbeeld niet eens bent over een functie-indeling, een officiële waarschuwing of nevenfuncties. Dus over onderwerpen die te maken hebben met de arbeidsovereenkomst of het contract.

Voorkomen van geschillen is altijd beter

Het is natuurlijk altijd beter als het lukt om er samen uit te komen. In de Cao Sociaal Werk staat de dialoog dan ook centraal. Er zijn in een organisatie verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Denk aan een gesprek met de leidinggevende, in teamverband of samen met collega’s, de inzet van de human resources-adviseur (hr-adviseur, het vragen van advies aan een vakbond of een overleg met de medezeggenschapsraad.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid van jou en je medewerker kan veel meningsverschillen voorkomen. Het helpt als je elkaar vaak spreekt. Zorg ervoor dat je jaarlijks een goed individueel ontwikkelgesprek hebt met je medewerkers. Ook teamoverleg is erg belangrijk.

Wat doet de Geschillencommissie Sociaal werk?

Als er toch een geschil is, dan kan de Geschillencommissie helpen om het op te lossen. Je kunt het secretariaat van de Geschillencommissie bereiken via het secretariaat van de cao-tafel.

De Geschillencommissie is onderdeel van de Cao Sociaal Werk. Zie daarvoor artikel 9.1 en 9.2 en bijlage 11 en voor zaken rondom beoordelingen bijlage 4. In de commissie zitten onafhankelijke personen namens alle cao-partijen.

In grote lijnen gaat het in de praktijk als volgt: 

  • Het geschil dien je in in de vorm van een verzoek. Dit is een e-mail met belangrijke bijlagen waarin staat waar het verschil van mening over gaat. 
  • De commissie bepaalt of zij de zaak kan en mag behandelen. Degene die het geschil indient, betaalt de kosten van de behandeling, griffierechten: € 125,-.
  • De commissie vraagt aan de andere partij om een schriftelijke toelichting (verweerschrift) op te sturen.
  • Beide partijen bepalen samen of zij zich neerleggen bij de uitspraak. Met andere woorden: beschouwen zij de uitspraak van de commissie als bindend en voeren zij die uit? Of beschouwen zij het als advies? 
  • De commissie gaat met beide partijen in gesprek in een zitting. Zij vraagt om een nadere toelichting. Soms gebeurt dit schriftelijk in plaats van in een bijeenkomst.
  • De commissie doet schriftelijke uitspraak en stuurt die naar beide partijen. Als je in het gelijk wordt gesteld, krijg je (een deel van) de griffierechten terug.

De Geschillencommissie streeft ernaar een uitspraak te doen die bijdraagt aan de dialoog tussen werkgever en werknemer. Dit is in lijn met de cao.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!