Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

"De breedte van sociaal werk moet zichtbaarder zijn"

Nadine de Koning is al 12 jaar sociaal werker bij het Welzijnskwartier in Katwijk. Begin 2022 werd zij genomineerd voor de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar. En hoewel ze de verkiezing niet won, is ze tot half mei 2023 een bevlogen ambassadeur voor sociaal werk en sociaal werkers. We vroegen haar welke impact de verkiezing heeft gehad en hoe ze zich wil inzetten voor sociaal werk.

Nadine de Koning

Wat heeft de nominatie voor de Verkiezing Sociaal Werker 2022 teweeggebracht?

"De nominatie op zich was heel bijzonder en te weten dat je tot de laatste drie behoort is heel tof. Je leeft toe naar het verkiezingsmoment, maar eigenlijk voelde het voor mij toen al als iets gezamenlijks van Redouan, Diana en mij. We zetten ons dit jaar alle drie in voor sociaal werk. In de afgelopen maanden heb ik een aantal interviews gehad, dat was niet nieuw voor me. Maar nu ging het over mij en dat was wel even wennen. Inmiddels heb ik ook een podcast opgenomen in de serie ‘Kippenvel’ van Zorg+Welzijn. Die is net uit."

Wat levert deze aandacht voor jou en sociaal werk op?

"Dat ik de breedte van sociaal werk aan stagiairs en nieuwe collega’s bij het Welzijnskwartier kan laten zien, maar ook in de opleidingen waar nog veel aandacht uitgaat naar hulpverlening. Het echte sociaal werk is wat mij betreft nog te weinig zichtbaar voor studenten. Dat ik hier nu al concreet aan kan bijdragen, komt onder andere voort uit de nominatie."

Hoe ga je dat doen?

"Door de nominatie kwam ik weer in contact met mijn mentor van de mbo-opleiding op het Rijnland College. Van het een kwam het ander en dit schooljaar start ik er, naast mijn werk voor het Welzijnskwartier, als docent en mentor van tweedejaarsstudenten. Een van mijn speerpunten is studenten kennis laten maken met die breedte van sociaal werk, zodat zij bewust kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. Er is veel animo voor jongerenwerk, maar dat moet wel bij je passen. Het is goed als studenten tijdens hun opleiding en stage(s) ontdekken wat er nog meer te koop is: ouderenwerk, buurtwerk, opvang van statushouders et cetera. Het zijn verschillende varianten van het werk, maar in de basis moet je hetzelfde kunnen. Vanuit diezelfde motivatie ga ik aan de Hogeschool Leiden gastcolleges geven aan eerste- en tweedejaarsstudenten."

Wat wil je daarnaast nog bereiken in dit jaar als ambassadeur voor sociaal werk?

"Vorig jaar zijn we met jongerenwerk in de school gestart. Dit jaar willen we ons daarbij nog meer richten op preventie. Met onder meer informatie en voorlichting over onderwerpen die voor docenten soms lastiger bespreekbaar te maken zijn. We doen dat bijvoorbeeld met Shitzooi, over sexting, cyberpesten, grooming, hacking en meer. Het is een integrale en interactieve voorlichting die we, samen met het jongerenwerk, politie, Bureau Halt en Sociaal.TV, hebben ontwikkeld en die goed aansluit bij de leefwereld van jongeren. Deze methodiek willen we meer bekendheid geven, net zoalsde best practices uit ons eerste jaar in de school."

Je wilt ook meer aandacht voor de preventiekant van sociaal werk. Hoe zet je die op de kaart?

"Door te laten zien wat sociaal werk te bieden heeft. We worden er vaak laat bijgehaald en dat verandert alleen als beter zichtbaar is wat we doen. Sociaal werkers zijn voor veel mensen een vertrouwd aanspreekpunt in de wijk; het is makkelijk om een gesprekje aan te knopen. Anders dan in de hulpverlening hoef je niet direct moeilijke gesprekken te voeren en dat verlaagt de drempel. Door middel van activiteiten die aansluiten bij de behoeften die spelen, gaan we de verbinding aan met mensen en bouwen we aan vertrouwen en netwerken. Daarnaast hebben wij vaak goed zicht op de sociale omgeving van mensen. Van jongeren weet ik of ze naar school gaan, een baan hebben en ken ik hun sociale netwerk. We signaleren daardoor snel problemen en kunnen jongeren daarbij begeleiden. Maar ook kunnen we na specialistische hulpverlening jongeren ondersteunen bij het weer oppakken van hun leven. Daarmee kan door het tijdig betrekken van sociaal werk (langdurige) zwaardere zorg voorkomen worden. Als we onze kennis en die van hulpverleners bundelen, kunnen we beter samenwerken en daarmee ook zorgen dat de hulpverlening niet overloopt."

Gebeurt dat samenwerken nog te weinig?

"Het kan in ieder geval nog beter. Zowel de samenwerking tussen sociaal werkers onderling en die met gespecialiseerde hulpverleners in het werkveld. Sociaal werk moet meer een plek in het systeem van hulpverlening krijgen, dan kun je hulp sneller opschalen en afschalen als dat nodig en mogelijk is. Sociaal werkers moeten goed inzicht hebben in wanneer opschalen nodig is en welke wegen daarvoor bewandeld moeten worden. Tegelijkertijd vinden specialistisch hulpverleners het niet altijd makkelijk om tijdig af te schalen of om tijdens het proces sociaal werk te betrekken. Er valt veel winst te behalen door gericht samen te werken en van elkaar te weten welke kennis, ervaring en mogelijkheden er zijn. In Katwijk hebben we daarin al flinke stappen gezet, binnen de wijkteams, maar ook met het opzetten van een strategisch netwerkoverleg en een lunch met hulpverleners. Zo kunnen we elkaar beter leren kennen en vinden. Als we hier samen in blijven investeren, kunnen we sneller de goede hulp en ondersteuning bieden waar dat nodig is."

Neem contact op met Nadine

Nadine deelt graag haar kennis en ervaring over de in het interview genoemde thema’s. Hiervoor kun je contact met haar opnemen via nadinedekoning@welzijnskwartier.nl:

  • gastlessen of lezing
  • meedenken over de genoemde thema’s
  • interviews of podcasts

Initiatief van Sociaal Werk werkt!

De Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar is een initiatief van Sociaal Werk werkt! om de sociaal werkers en hun vak in de schijnwerpers te zetten. Sociaal werk is belangrijk voor de samenleving en dat mag gezien worden! Via Sociaal Werk werkt! zetten werkgevers en medewerkers zich in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!