Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Instroom

E-book Traineeship in sociaal werk

Omslag e-book traineeship

E-book helpt om trainees succesvol in te zetten

Een traineeship kan een goede manier zijn om net afgestudeerde professionals voor te bereiden op een baan in sociaal werk. Het E-book Traineeship in sociaal werk helpt je hiermee op weg.

E-book Traineeship in sociaal werk

In dit e-book vind je alles wat je nodig hebt om een traineeship succesvol binnen jouw organisatie in te zetten. Je vindt er een stappenplan, praktische informatie over hoe je het kunt organiseren en de voorwaarden waaraan je moet voldoen. Het e-book is een uitgave van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk. De Cao Sociaal Werk maakt het mogelijk om met traineeships beginnende professionals te ondersteunen om een goede start te maken in sociaal werk. 

Waarom een traineeship?

In deze tijd is het lastig om goede en gemotiveerde professionals te vinden. Net afgestudeerde professionals staan te trappelen om aan de slag te gaan. Maar omdat zij weinig werkervaring hebben, kun je ze nog niet inzetten als vakbekwame professionals. Een traineeship kan dan uitkomst bieden. De trainee kan onder begeleiding in de praktijk leren en ervaring opdoen en jij als werkgever hebt daardoor snel een ingewerkte extra kracht.

Bekijk het e-book!