Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Feestdagen Cao Sociaal Werk

Werknemers in sociaal werk hebben op een aantal feestdagen recht op een vrije dag, waarbij je als werkgever het salaris doorbetaalt. In de Cao Sociaal Werk staat voor welke feestdagen dit recht geldt en welke variaties er mogelijk zijn.

kleurige ballonnen gaan de lucht in

Feestdagen in de cao

Als een feestdag op een doordeweekse dag valt, hebben werknemers recht op verlof. Het gaat om de volgende feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede paasdag
  • Koningsdag
  • 5 mei
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede pinksterdag
  • Eerste en tweede kerstdag

Je kan voor je organisatie samen met de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) besluiten om op organisatieniveau óf een dag te ruilen voor een andere dag óf er een dag aan toe te voegen.

Doorbetaling feestdagen

Voor elke doordeweekse feestdag krijgt een werknemer met een voltijd dienstverband 7,2 uur feestdagverlof. Werkt de werknemer in deeltijd? Dan wordt het feestdagenverlof naar verhouding van het aantal werkuren per week berekend.

Wat is er nog meer mogelijk?

Het kan zijn dat er in je organisatie op een feestdag gewerkt moet worden. Bijvoorbeeld omdat er de hele week (7 dagen of 24/7) gewerkt wordt, en op roosters. Of omdat er een bijzondere dag is waarbij dit nodig is, zoals op 5 mei of koningsdag waar sociaalwerkorganisaties vaak aan activiteiten meewerken. In die gevallen geldt naast het salaris ook onregelmatigheidstoeslag.

Als werkgever kun je in overleg met de or of pvt, werknemers de mogelijkheid bieden om een lokale feestdag, een niet-christelijke feestdag of gedenkdag toe te voegen of een van de hierboven genoemde feestdagen om te ruilen. We willen namelijk met zoveel mogelijk achtergronden rekening houden in onze cao. Dan werkt het als volgt als duidelijk is op welke dag de werknemer niet wil werken:

  • De werknemer kan mogelijk in een eigen werkplanning of samen het je team al regelen voor welke dagje deze wordt geruild. Dit kan ook als er binnen de organisatie volgens rooster wordt gewerkt werkt, door bijtijds over het rooster te overleggen.
  • Wat ook kan is dat de werknemer in overleg een bestaande feestdag uit de cao ruilt voor een gewenste dag. Welke dag dan vrij wordt en op welk moment wordt gewerkt overlegt de werknemer en de werkgever. Als de werknemer op die dag recht heeft op onregelmatigheidstoeslag (ort) zoals in de cao is beschreven, dan ontvang deze de ort over de gewerkte urenOp de andere dag zet de werknemer de uren feestdagverlof in. Dit kan ook als je samen met de or of pvt juist die feestdag had geruild voor een andere feestdag.

 

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!