Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Innovatie met sociale technologie: hoe begin je?

Ook met beperkte middelen kun je al iets bereiken op het gebied van innovatie met sociale technologie in sociaal werk. Die conclusie trokken sociaal werkers die deelnamen aan de interactieve bijeenkomst over dit onderwerp. De bijeenkomst was onderdeel van een onderzoek bij drie sociaalwerkorganisaties. Lees hier alle tips uit het onderzoek en ga zelf met sociale technologie aan de slag!

Man draagt vr-bril

Waarom sociale technologie?

Met sociale technologie worden meestal technologische hulpmiddelen bedoeld. Deze kunnen bijvoorbeeld helpen bij sociaal werk. Ook kan de technologie bijdragen aan het (zelf)organiserend vermogen van professionals en het uitwisselen van kennis en ervaring (Movisie). In de praktijk kan sociale technologie helpen bij de eigen ontwikkeling van professionals en het vergroten van werkplezier.

Actieonderzoek bij Stichting Compass, Surplus en MEE-Vivenz 

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar sociale technologie in zorg, maar hoe zit het met sociaal werk? Waar liggen kansen voor de toekomst? En hoe kun je zelf aan de slag? Dat zocht onderzoeksbureau Pluut & Partners voor ons uit. Dat deden ze via een actieonderzoek, bestaande uit een documentenstudie, (groeps-)interviews, observaties en een interactieve bijeenkomst met sociaal werkers. Het onderzoek vond plaats bij drie sociaalwerkorganisaties: Stichting Compass, MEE-Vivenz en Surplus. Zij werken met respectievelijk een Social Support-app, het Growpad-platform en een VR-bril in jongerenwerk.

Het sociale technologiekompas als handvat

Het sociale technologiekompas is een hulpmiddel om in de praktijk met sociale technologie aan de slag te gaan. Je kunt per onderwerp bepalen hoever de implementatie van sociale technologie in de organisatie gevorderd is. Dit geeft inzicht in succesfactoren en ontwikkelkansen. De onderzoekers gebruikten het kompas en deelden de uitkomsten tijdens de interactieve bijeenkomst. Deelnemers zien dit kompas als een waardevol hulpmiddel. 

Sociale technologiekompas
Hoe scoort jouw organisatie op het sociale technologiekompas?

Zelf aan de slag? Bekijk deze praktische tips!

Tip 1: Ontwikkel een strategische visie

Waarom, waartoe en hoe ga je sociale technologie inzetten? Beschrijf hoe de inzet aansluit bij organisatiedoelen en aan welke oplossingen het moet bijdragen.

Tip 2: Selecteer methodisch

Maak bij het selecteren van sociale technologie gebruik van een methode die je kan helpen bij je keuzes en de implementatie in de organisatie. Doe dit om kwaliteit van leven van de cliënt, efficiëntie, effectiviteit en werkplezier van de medewerker mee te kunnen nemen bij de selectie van nieuwe technologie.

Tip 3: Evalueer en leer

Evalueer regelmatig de status van implementatie en leer daarvan voor de volgende stappen. Je kunt het ontwikkelde sociale technologiekompas gebruiken om te bepalen waar je verdere stappen kunt ondernemen om de effectiviteit en efficiëntie van de inzet van sociale technologie te vergroten. 

Tip 4: Maak werkafspraken en pas werkprocessen aan

Start met informele afspraken, experimenteer met nieuwe werkprocessen en werk op basis van de eerste ervaringen toe naar formele aanpassing van werkprocessen en werkafspraken.

Tip 5: Ga in gesprek met de sociaal werkers

Vraag medewerkers naar de voordelen van het gebruik van sociale technologie. Zo vergroot je betrokkenheid. Luister naar de medewerkers: welke kansen en zorgen beschrijven zij? Ontwikkel zo een gedragen, gezamenlijk verhaal. 

Tip 6: Zet ambassadeurs sociale technologie in

Zorg dat de ambassadeurs vaste contactpersonen worden voor sociale technologie. Zij kunnen anderen inspireren en begeleiden bij het gebruik ervan. 

Tip 7: Organiseer collectief leren

Zorg dat de sociaal werkers lessen, fouten en handigheidjes met elkaar delen. Zo zet je sociale technologie steeds slimmer in.

Tip 8: Zorg voor een positieve en niet-dwingende benadering

Beloon bijvoorbeeld koplopers op een ludieke manier, zo motiveer je professionals. 

Tip 9: Leer van andere organisaties en initiatieven

Benut goede voorbeelden van andere sociaalwerkorganisaties en ga in gesprek met andere sociaalwerkorganisaties om gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Kijk bijvoorbeeld op de website van Movisie

Deel je ervaringen met ons

Sociaal Werk werkt! ontwikkelt zich op dit thema. We stellen ons hierbij de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we sociaal werkorganisaties en sociaal werkers informeren over de mogelijkheden en voorwaarden van sociale technologie om te innoveren in sociaal werk?
  • Hoe kunnen we werkgevers en sociaal werkers het beste ondersteunen? 
  • Waarin en hoe kunnen we samenwerken met andere organisaties, die ook bezig zijn met sociale technologie? 
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er financiële middelen komen voor innovatie in sociaal werk met behulp van sociale technologie? 

We zijn heel benieuwd naar jouw ervaringen met sociale technologie. Wil je ze met ons delen? Mail naar Suzanne Wartenbergh, onze branchespecialist sociaal werk via swartenbergh@fcb.nl

Benieuwd wat er uit het onderzoek kwam?

Lees het onderzoeksrapport

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!