Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Vitaliteit

Mantelzorg en de Cao Sociaal Werk

Van de werkende beroepsbevolking combineert een op de zes werknemers werk met mantelzorgtaken. Binnen sociaal werk is dat zelfs een op de vier. Naast hun werk zorgen deze werknemers voor bijvoorbeeld een gehandicapt kind, hulpbehoevende ouder of voor een chronisch zieke buurtgenoot.

Mantelzorg in de Cao Sociaal Werk

De cao-partijen vinden het belangrijk dat mantelzorg bespreekbaar is. Het is de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer samen. Daarom biedt de Cao Sociaal Werk mogelijkheden voor mantelzorgers.

Als werkgever maak je samen met je werknemer afspraken over:

  • de duur van de mantelzorgtaken
  • de omvang van de mantelzorgtaken
  • de combinatie van mantelzorg met werk

De afspraken leg je vast. Omdat iedere situatie anders is, is er in de cao ruimte voor maatwerk. Zoals:  

  • Het verschuiven van werktijden.
  • De mogelijkheid om thuis te werken.
  • Het inzetten van het Individueel Keuzebudget (IKB) voor extra verlof. Of juist voor extra budget voor zorg of hulpmiddelen die de mantelzorger ontlasten.
  • Het inzetten van het Loopbaanbudget (LBB) voor verlof, een training mindfulness of een andere cursus gericht op ontspanning en de balans tussen werk en privé.
  • Het opnemen van kort- of langdurend zorgverlof.

Kort- en langdurend zorgverlof

Een medewerker kan kortdurend zorgverlof opnemen voor de zorg voor een ziek kind, partner of ouders. In een periode van twaalf maanden mag een werknemer maximaal 1,4 keer de arbeidsduur per week opnemen. In één keer of in meerdere delen. Als werkgever kun je het verlof weigeren als de organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen. Het salaris wordt tijdens het verlof gewoon doorbetaald. Lees de afspraken in artikel 5.11 C van de cao.

Langdurend zorgverlof kan een medewerker alleen opnemen alshet gaat om zorg bij een levensbedreigende ziekte. Het verlof moet in een aaneengesloten periode van maximaal zes maanden opgenomen worden en bedraagt maximaal de helft van de arbeidsduur per week. Het maximum aantal verlofuren bereken je door de gemiddelde arbeidsduur per week te vermenigvuldigen met dertien. Een deel van de opgenomen uren wordt voor 40 procent uitbetaald. De werknemer moet het langdurend zorgverlof twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen bij de werkgever. Alle afspraken vind je in de Cao Sociaal Werk (artikel 5.11 lid C).

Pensioen en belasting

Zorgverlof kan gevolgen hebben voor de opbouw van het pensioen en voor de hoogte van toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag. Meer informatie vind je via onderstaande links. 

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!