Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Vitaliteit

Mantelzorg en personeelsbeleid

Veel werknemers in sociaal werk zijn naast hun baan mantelzorger. Wel een op de vier! Bij het ontwikkelen van personeelsbeleid kun je dan ook niet om mantelzorg heen. Als je goede afspraken maakt en medewerkers ondersteunt, blijven mensen gezond en vitaal. En dat is belangrijk voor de hele organisatie.

De overheid en de Cao Sociaal Werk ondersteunen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Organisaties die investeren in goed beleid rond mantelzorg kunnen een erkenning krijgen van de stichting Werk & Mantelzorg. Dat is positief voor onze sector. Is mantelzorg in jouw organisatie al deel van het personeelsbeleid?

Maak mantelzorg onderdeel van het personeelsbeleid

Als organisaties de combinatie werk en mantelzorg goed mogelijk maken voor hun werknemers spreken we van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. De stichting Werk & Mantelzorg hanteert drie criteria voor de erkenning 'Wij werken mantelzorgvriendelijk':

 • De combinatie werk en mantelzorg is bekend en bespreekbaar.
 • De verlofregelingen zijn bekend en worden actief toegepast.
 • Leidinggevenden en medewerkers zoeken samen naar maatwerkoplossingen.

Wat levert mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid op?

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid heeft veel voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé van de werkende mantelzorger.
 • Behoud van waardevolle en betrokken medewerkers.
 • Vermindering kosten voor werving en selectie van nieuwe medewerkers.
 • Commitment en flexibiliteit zowel van de organisatie als van de medewerker.
 • Kostenbesparing en een positief imago van het bedrijf.
 • Aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers.
 • Verlaging van het ziekteverzuim.
 • Het is een teken van goed werkgeverschap.

Zelf aan de slag?

Starten met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid begint met een goede voorbereiding. Welke afspraken zijn er nodig in jouw organisatie? Hoe kun je de afspraken vormgeven en borgen? De stichting Werk & Mantelzorg beschikt over handleidingen, vragenlijsten en folders en helpt je graag verder. Leg ook eens contact met een van de vele organisaties in sociaal werk die al mantelzorgvriendelijk werken. Zo leer je van elkaar.

Welke organisaties in sociaal werk hebben een erkenning?

Een organisatie bij jou in de buurt vind je op de website van stichting Werk & Mantelzorg. Je kunt zoeken op branche.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!