Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Marloes Olde Hampsink, Sociaal Werker van het Jaar 2020

Marloes is wijkcoach en maatschappelijk werker bij SMD/Wijkteams Enschede. Binnen het wijkteam is Marloes gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan daklozen en kwetsbare inwoners bij de tijdelijke opvang voorzieningen. Met het hele wijkteam en vooral ook samen met alle betrokken samenwerkingspartners zet zij zich in voor deze kwetsbare groepen.

Marloes Olde Hampsink Sociaal Werker 2020
Wonen is de basis voor elke vervolgstap, dus daar maak ik me samen met onder andere de woningcorporatie, Humanitas, Leger des Heils, de ggd en de politie hard voor.
Marloes Olde Hampsink

Uit het juryrapport

'Marloes staat voor haar werk en is een overtuigende gesprekspartner. Mooi hoe zij ook binnen de ondersteuning aan dak- en thuislozen inzet op preventie. Haar motto: ‘wonen is de basis!’

Marloes in de media

Volg Marloes ook op LinkedIn en Twitter.