Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Netwerk Sociaal Werkers van het Jaar

De Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar levert elk jaar drie genomineerde sociaal werkers op. Een van hen wordt winnaar, en alle drie zetten zij zich daarna in als ambassadeur van sociaal werk. De verkiezing staat dus niet op zichzelf als eenmalige gebeurtenis. Zo startte in 2022 het Netwerk Sociaal Werkers van het Jaar, dat bijdraagt aan de positionering van sociaal werk en sociaal werkers.

Netwerk Sociaal Werker van het Jaar

Leden van het netwerk, boven, v.l.n.r.: Nadine de Koning, Diana Huurnink, Marloes Olde Hampsink, Sjef van der Klein, Khaldon Alsabbagh, Shailesh Ramnath. Onder, v.l.n.r.: Habiba Chrifi-Hammoudi, Samira Fdani, Esther de Bie, Wil Vughts, Marjolein Laponder (geen netwerk-lid meer), Boujoura Hoekstra.

Vraagstukken aankaarten en oplossingen zoeken

Het Netwerk Sociaal Werkers van het Jaar bestaat sinds 2022. De leden kaarten onderwerpen aan die zij zelf tegenkomen in de praktijk. Vervolgens maken ze die bespreekbaar op talloze plekken: bij organisaties, in de media, in de samenleving. Samen zoeken ze naar oplossingen voor vraagstukken in sociaal werk. Dit doen ze door kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen. Maar ook door advies te geven en met elkaar mee te denken. Het netwerk komt zo'n drie keer per jaar bijeen en gaat dan in werkgroepen met de vraagstukken aan de slag.

Enkele inhoudelijke thema’s die tot nu toe aan bod kwamen: 

  • inclusie in de wijk
  • uitdagingen bij uitvoering, zoals bureaucratie en gebrek aan continuïteit door onder meer krapte op de arbeidsmarkt en te weinig ruimte voor community building
  • mantelzorgers en vrijwilligers
  • de preventieve kracht van kinderwerk en integratie
  • de nieuwe Wet Inburgering

Het netwerk wordt ondersteund door Sociaal Werk werkt!

Een bijeenkomst van het netwerk bijwonen? 

Sociaal Werk werkt! ondersteunt het Netwerk Sociaal Werkers van het Jaar, onder andere bij de organisatie van de netwerkbijeenkomsten en met ideeën voor de invulling ervan. Wil je meer informatie of een keer aansluiten bij een online werkgroepoverleg van het netwerk? Laat het weten via een mail aan sociaalwerkervanhetjaar@fcb.nl.

Zie ook