Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

De medewerker van de toekomst

13 sep 2019

‘Een sterke, veilige sector. Waar medewerkers met plezier kunnen werken en cliënten de beste hulp krijgen. Die uitdaging staat de komende jaren hoog op de agenda van ons platform.’

Sonja Appelman is lid van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk vanuit werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland. In het dagelijks leven is zij hoofd p&o van de Tussenvoorziening: een organisatie, die zich ruim 25 jaar met hart en ziel inspant voor onder meer daklozen en mensen met schulden in Utrecht. Ze is zelf geen hulpverlener, maar neemt wel haar petje af voor de collega’s:

‘De Tussenvoorziening is zo’n beetje de laatste halte als je diep in de ellende zit: dakloos, verslaafd of met torenhoge schulden. Onze hulpverleners doen elke dag hun stinkende best om deze mensen uit het slop te trekken. Ze vinden het een blamage als dat mislukt. Die bevlogenheid zit in de genen en daarom werken ze zo hard.’ 

Medewerker van de toekomst

In de zorg is het vijf voor twaalf, maar het sociale domein kan openstaande vacatures nog invullen. Er zijn genoeg mensen, die graag in deze branche aan de slag willen. Toch is er een groot probleem: steeds vaker haken medewerkers in te korte tijd af. Onder meer door de hoge werkdruk, denkt Sonja. En de krappe arbeidsmarkt: medewerkers kunnen makkelijker een andere baan vinden. 'Hoogste tijd het tij te keren. Door de druk omlaag te brengen. En tegelijkertijd meer ruimte te scheppen voor erkenning, ontwikkeling en vrijheid in het werk. Zodat elke hulpverlener weer met plezier naar het werk gaat. Noem het binden en boeien. Bij de Tussenvoorziening proberen we dat op allerlei mogelijk manieren voor elkaar te krijgen. Maar eigenlijk moet het sectorbreed worden opgepakt.’ 

Platform van de toekomst

Het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk is in 2018 gestart met een verkenningsfase. Over de op te pakken uitdagingen zijn de leden het hartgrondig eens, met werkdruk als een van de prioriteiten. ‘We moeten snel de handen ineenslaan om die werkdruk aan te pakken. Politiek Den Haag erkent dat. We moeten ons diep schamen,’ riep de verantwoordelijke minister Koolmees onlangs over de forse toename van het aantal daklozen, verwarde mensen op straat en gezinnen met kinderen in de opvang. Volgens Sonja Appelman zo’n beetje de belangrijkste oorzaak van werkdruk:

‘Mensen met psychiatrische problemen konden vroeger makkelijker terecht in een ggz-instelling. De psychiatrische zorg is hoogdrempeliger geworden. Nu moeten ze zelfstandig in een wijk wonen. Participeren. Terwijl velen dit niet aankunnen. Gevolg: stress bij cliënten en nog meer werkdruk bij de hulpverleners. Van hen wordt ook verlangd deze mensen vooruit te helpen. Een vreselijk moeilijke opgave natuurlijk. Verder zorgt de woningnood ervoor dat veel mensen te lang in de opvang moeten blijven, dit zorgt ook voor extra druk in het werk.’

Veiligheid in de toekomst

Volgens Sonja Appelman wordt het werk niet alleen ingewikkelder, maar zorgt de zwaardere doelgroep ook voor meer agressie. Ook bij de Tussenvoorziening. In mei werd de nachtopvang opgeschrikt door een ernstig steekincident waarbij een stagiaire gewond raakte. Het gebeuren heeft een enorme impact op alle medewerkers. Ook op Sonja Appelman.

‘In 25 jaar Tussenvoorziening is dit nog nooit gebeurd. We zijn ons rot geschrokken en meteen tot actie overgegaan. Onder meer door de veiligheidsprotocollen tegen het licht te houden en te kijken of en hoe we die kunnen verbeteren. Ook daarin zie ik voor het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk een belangrijke rol weggelegd. Want het speelt overal in het land. Daarom moeten werkgevers en werknemers samen optrekken om dit probleem het hoofd te bieden.’