Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

De Risicomonitor opnieuw officieel erkend

12 jan 2023

Als werkgever ben je verplicht om een actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te hebben en te werken aan een gezonde werkomgeving voor jouw werknemers. Hiervoor kun je gebruik maken van de Risicomonitor. De Risicomonitor is geactualiseerd en weer erkend als branchespecifiek RI&E-instrument.

arbocatalogus bedrijfshulpverlening preventie: brandveiligheid

De Risicomonitor is ontwikkeld en getoetst door een gecertificeerde arbokerndeskundige en afgestemd op de specifieke risico’s in jouw branche. Heb je maximaal 25 medewerkers? Dan hoef je bij gebruik van de branchespecifieke Risicomonitor je plan van aanpak niet te laten toetsen. De Risicomonitor is hèt branchespecifieke RI&E-instrument voor jou.

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!