Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Werkgevers

De sector heeft goed werkgeverschap nodig

30 jun 2021

‘We moeten de discussie over de arbeidsmarkt meer integraal maken.’ Ronald Terlouw is sinds december vorig jaar senior hr-adviseur en leidinggevende bij Kwadraad. Sinds kort is hij namens de werkgevers lid van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk, waar hij onder meer het onderwerp Kiezen voor sociaal werk in zijn portefeuille heeft.

Ronald Terlouw

Je was eerder hr-adviseur in de GGZ en het onderwijs. Wat maakt dit vakgebied interessant?

‘Ik vind hr het mooiste vak van de wereld. Mijn drijfveer is het beter maken van de zachte kant van bedrijfsvoering, daar wordt het verschil gemaakt. Ik vind daarbij het werken met eigenwijze professionals van de werkvloer interessant. Het is boeiend als professionals ruimte zoeken, dat brengt een bijzondere dynamiek in de organisatie. Ook vanuit hr kun je platgetreden paden ontwijken door goed oog te hebben voor het primaire proces. Ik wil niet denken vanuit managementsjablonen, maar leg liever de verbinding tussen het bestuurlijk niveau en de teams. Zo blijf ik betrokken bij wat er op de werkvloer speelt en kan ik professionals vanuit mijn rol faciliteren. ’

Wat spreekt je aan in het arbeidsmarktplatform?

‘Het is voor mij de verbinding met buiten waarmee ik mijn kennis vergroot over het werkveld en zicht houd op wat er landelijk speelt. Het platform houdt zich bezig met arbeidsmarktvraagstukken in sociaal werk. Hierbij is goed werkgeverschap een belangrijk thema dat mij nauw aan het hart ligt. Als werkgevers moeten we niet te zeer focussen op arbeidsvoorwaarden of extra geld voor de sector, maar de discussie over de arbeidsmarkt meer integraal maken. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor werkgeverschap van het werken in samenwerkingsverbanden? Hoe gaan we om met zij-instromers? Welke oplossingen zijn er voor het arbeidsmarkttekort? Hoe ziet onze arbeidsmarktcommunicatie eruit? Als het daarom gaat ben ik trouwens blij met de landelijke campagne ‘Zie je mij?’ van Sociaal Werk werkt!, waarin sociaal werkers laten zien hoe trots zij zijn op hun vak en wat de waarde ervan is.’

Wordt dat nog onvoldoende gezien?

‘Dat vind ik wel. Inmiddels werkt bijna 40% van onze medewerkers in een samenwerkingsverband en detacheren we ook rechtstreeks aan gemeenten. We moeten oppassen dat we in de samenwerkingsverbanden geen detacheerder worden door aanbesteding en inbesteding. Een groot deel van de sociaal werkers ervaart hierdoor discontinuïteit, waar continuïteit juist cruciaal is. Dat heeft impact op de sociale cohesie in de samenleving. Goed werkgeverschap is in deze context een hele uitdaging. Want hoe zorg je ervoor dat professionals zich kunnen blijven ontwikkelen? En kun je vaste contracten aanbieden in onzekere situaties? We zien voor de toekomst een arbeidsmarktekort dus moeten we nu handelen.’

Wat moet er volgens jou gebeuren?

‘Binnen Kwadraad willen we veel aandacht besteden aan ons potentieel voor de toekomst: stagiaires. En we willen de vraag centraal stellen welke mensen we nodig hebben, wellicht is er meer diversiteit mogelijk. Ook willen we onze medewerkers meer binden aan de organisatie met een vaste aanstelling. Landelijk draagt de campagne ook bij aan het versterken van het imago van het vak. Het is goed als sociaal werkers laten zien hoe belangrijk hun werk is, en om dat vervolgens wetenschappelijk te onderbouwen. Om af te komen van die korte cycli van aanbesteden kunnen we als werkgevers meer samen optrekken; schouder aan schouder gaan staan. En natuurlijk zelf laten zien dat we trots zijn op wat onze professionals doen!’