Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Energiekosten betalen uit je Loopbaanbudget?

8 dec 2022

De energiekosten zijn momenteel erg hoog. Er zijn vragen van werknemers of zij om financiële problemen te voorkomen of te verminderen hiervoor hun Loopbaanbudget kunnen aanspreken. Werkgevers vragen zich af of dit kan en mag.

Energiekosten Loopbaanbudget

Het Loopbaanbudget bestaat uit het vitaliteitsbudget (in uren) en het loopbaanbedrag. Beide zijn bij uitstek bedoeld voor duurzame inzetbaarheid en worden jaarlijks besproken in het periodiek gesprek.

Er is momenteel sprake van een uitzonderlijke situatie gezien de hoge energiekosten, ondanks de gedeeltelijke compensatie. Er zijn meerdere manieren voor werkgever en werknemer om samen te bezien wat er aan die energiekosten te doen is. Mogelijkheden hiervoor zijn:

  • Het volledig benutten van de energietoeslag die de overheid heeft toegezegd.
  • Inzet van budgetcoaching, juist voor deze kostenpost, eventueel uit de eigen organisatie of via een collega-organisatie. 
  • Organiseren van een energiecoach voor werknemers zodat eenvoudige maatregelen ook al tot minder verbruik en lagere kosten leiden; eventueel uit de eigen organisatie of via een collega-organisatie of via de gemeente.
  • Medefinancieren van concrete maatregelen ook uit de werkkostenregeling, bijvoorbeeld voor aanpassingen thuiswerkplek. 
  • Een werknemer kan energie besparen door te werken op een locatie van de organisatie.
  • Vanuit het Individueel keuzebudget (IKB) kunnen mogelijkheden worden verkend voor eventuele inkoop van energiebesparende middelen met betaling uit het brutoloon, via een fiscaalvriendelijk regime. Ook kan verschuiving van uitbetaling van IKB over de verschillende maanden bijdragen aan het opvangen van de hogere kosten. Let bij uitbetaling wel op voor eventuele effecten op andere toeslagen.

Als laatste middel en alleen als het bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid kan dan nog een deel van het LBB op verzoek van de medewerker worden ingezet voor het betalen van de energierekening.

Handige link