Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Sociaal werk innoveert; tien jaar cao-tafel en Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk

12 nov 2020

De modernisering van de Cao Sociaal Werk is prima gelukt. Met allerlei keuzemogelijkheden voor individuele werknemers. CNV bestuurder en lid van de cao-tafel en het platform Lizelotte Smits heeft aan de wieg gestaan van deze innovaties: ‘Meer invloed op je eigen arbeidsvoorwaarden. Dat vind ik helemaal bij deze tijd passen.’ In dit interview kijkt ze terug op tien jaar arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarkt in sociaal werk.

Lizelotte Smits

Van een starre, opgelegde cao naar een moderne variant, zodat alle werknemers zelf keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld waaraan ze hun loopbaanbudget uitgeven. Of wanneer het vakantiegeld op de rekening moet staan. Volgens Lizelotte Smits is er tien jaar geïnvesteerd in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden in sociaal werk. Hierdoor is de sector aantrekkelijker geworden en werken werknemers en werkgevers samen aan duurzame inzetbaarheid.

‘De eerste vernieuwingen zijn het individuele keuzebudget (IKB) en het loopbaanbudget (LBB). Werknemers beslissen zelf waaraan ze deze budgetten besteden. Bijvoorbeeld aan een duurdere opleiding, of aan activiteiten die niet direct werkgerelateerd zijn, zoals mindfulness.’

’Tel uit je winst’

Lizelotte Smits benadrukt, dat ook werkgevers steeds meer de waarde van dergelijke investeringen erkennen. ‘Niet voor niets tonen wetenschappelijke onderzoeken aan, dat mindfulness voor lager ziekteverzuim zorgt, de mentale weerbaarheid bevordert en meer werkplezier oplevert.’
Voor dit soort onderwerpen is het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk van belang. Met werkgevers en werknemers, de drie cao-partijen, is de focus gericht op het aantrekkelijker maken van de arbeidsmarkt en het verbeteren van de positie van sociaal werkers. Veel thema’s uit de cao helpen daarbij en met veel plezier heeft ze hieraan bijgedragen. Zo ook als jurylid van de Verkiezing van Sociaal Werker van het Jaar.

Imago en feitelijke werk

Bijna tien jaar geleden is begonnen aan de ombouw van de cao. Lizelotte Smits kan er met voldoening op terug kijken, omdat het is gelukt om te investeren in de arbeidsmarktfitheid van werknemers. ‘De modernisering heeft veel opgeleverd. Dat geldt ook voor een ander verlangen: imago van de branche verbeteren. Onder meer door de naamswijziging naar sociaal werk. Sociaal werker dekt veel beter de brede lading van het feitelijke werk.

’Privé en werk beter combineren’

Lizelotte is met werkgevers en werknemers ook trots op dat er nu veel meer aandacht is voor mantelzorg in de sector en de cao. Zij ziet het als een regelrechte vertaling van de wens, die bij veel vakbondsleden leefde.  ‘Je hebt nu meer mogelijkheden om met je werkgever te bespreken wat je als mantelzorger nodig hebt. Bijvoorbeeld om je rooster anders in te richten om tijd vrij te maken voor zorgtaken. Of door als het ware tijd te kopen met geld uit je individueel keuzebudget. Op die manier is privé en werk beter te combineren.’

De laatste slag

‘Sociaal werk is echt veel zichtbaarder geworden. Sociaal werkers maken het verschil, bieden kansen aan mensen die het lastig hebben. Het zijn professionals, nu met een eigen Register Sociaal Werker. De registratie en beroepscode dragen bij aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling, net als de mogelijkheid om vragen voor te leggen aan de bij het register behorende ethische commissie. Zo werk je continu en vrijwillig aan je ontwikkeling en houd je je registratie op orde.’ In een groot gezamenlijk programma van Sociaal Werk Nederland, vakbonden, onderwijs, beroepsverenigingen en kennisinstituten is daar samen aan gewerkt.

Lizelotte Smits beschouwt het vrijwillige Register Sociaal Werker als een mooie afronding van haar loopbaan. Ze geniet nu van haar pensioen. ‘Het is heerlijk om ‘s ochtends wakker te worden en te denken: deze dag ligt open voor mij. Ik heb veel te doen maar nu wel meer tijd voor mijn ‘Cattery’: fokken van Britse korthaar katten. In de contacten met alle mensen met wie ik heb samengewerkt aan de cao-tafel en in het arbeidsmarktplatform kwam dat wel en wee van deze passie ook altijd aan bod. En iedereen vond dat leuk, want persoonlijke contacten en de nodige humor helpen enorm om goede resultaten te boeken.’  Lizelotte Smits kijkt met enorme voldoening op haar werk voor sociaal werk terug.