Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Norbert Sociaal Werker van het Jaar 2019

Norbert Wijnhofen, sociaal werker actief bij Sterker sociaal werk in Nijmegen, is gekozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2019. De jury roemt Norbert om de manier waarop hij inhoud geeft aan de innovatie van transformatie om kennis uit diverse domeinen van zorg en welzijn te koppelen aan doelstellingen van burgers en te vertalen naar beleid van de gemeente. Wat doet hij nu? Waar zet hij zich voor in?

Norbert
Ik voel adrenaline, gelukzaligheid en ben vooral ontzettend blij. Ik heb er heel veel energie in gestopt en dan met dit resultaat, dat is gewoon geweldig!
Norbert Wijnhofen

Zijn eerste woorden vlak nadat hij de titel won! Inmiddels helemaal in zijn rol als ambassadeur is zijn week naast het 'gewone' werk goed gevuld met activiteiten als 'eerste man' van de branche en het vak. Het resultaat?

Verbinding ggz en sociaal werk

Norbert zijn grootse drive ligt in het verbinden tussen ggz en sociaal werk. Er is een kloof en dat terwijl sociaal werk en ggz elkaar hard nodig hebben. Met zijn rol als ambassadeur zet hij zich hier voor in. 

Sociaal werk, steeds meer zichtbaar

Op welke manier is Norbert bezig om sociaal werk meer zichtbaar te maken? Optredens bij hogescholen, op congressen, werkbezoeken van Sociaal Werk Nederland en uitnodigingen om mee te denken vanwege je expertise. Dat is waar hij de afgelopen vier maanden druk mee was. En veel publiciteit via interviews.

Leer Norbert kennen en bekijk het verkiezingsfilmpje, nog voordat hij de titel won.

We mogen trots zijn op ons werk, het is een prachtig beroep. Ik wil alle sociaal werkers oproepen om dat uit te dragen. Wees iets minder bescheiden en laat van je horen. Durf trots te zijn op je werk, geef jezelf eens een compliment. We leveren gewoon hartstikke goed werk.

Kracht van mensen versterken

De jury aan het woord: 'Norbert anticipeert goed op actuele samenlevingsvraagstukken. Hij stuurt op het versterken van dat wat de kracht van mensen is. Bijvoorbeeld: als gevolg van nieuwe wetgeving krijgen sociale wijkteams met nieuwe doelgroepen te maken, zoals mensen met psychiatrische problematiek die vaker thuis begeleid gaan worden. Norbert heeft zich bekommerd om deze kwetsbaren in de samenleving die minder aandacht krijgen in de media en heeft daarmee ook deze eenzaamheid een stem gegeven.'

Vanaf 4 november start de verkiezing. Wie wordt zijn opvolger?

Norbert in de media