Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Participatiebanen in sociaal werk: meer kansen

Hoe geven sociaalwerkorganisaties mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek binnen hun organisatie? Waar lopen ze tegenaan en welke kansen zien ze? Het onderzoek ‘Participatiebanen in sociaal werk’ geeft hier antwoord op. Deze verdieping is een vervolg op een eerder onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van de cao-tafel Sociaal Werk.

Aan het onderzoek ‘Participatiebanen in sociaal werk’ hebben zes organisaties deelgenomen: Servicepunt & Tympaan-De Baat, De Tussenvoorziening, Impuls, Versa, WerkPro en ContourdeTwern. Bijna alle van de geïnterviewde organisaties hebben mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Ze benoemen de knelpunten bij het creëren van meer participatiebanen, maar zien ook verbeterkansen en delen hun successen.

Bekijk samenvatting onderzoek

Wil je het volledige onderzoeksrapport ontvangen? Mail je verzoek naar sociaalwerkwerkt@fcb.nl.

Knelpunten en verbeterkansen

Organisaties geven aan dat het beperkte aantal beschikbare werkplekken, de diversiteit van de doelgroep en de rol van vrijwilligers het voor hen moeilijk maken om meer participatiebanen te realiseren. Als verbeterkansen worden genoemd het benutten van de uitgebreide kennis en ervaring van sociaalwerkorganisaties in participatie en ontwikkeling van cliënten en de verbreding van de doelgroep van de Participatiewet, waardoor er meer ruimte komt voor eigen initiatieven.

Conclusie: maak participatie zichtbaar

Organisaties in sociaal werk zijn zeer deskundig op het gebied van participatie en hun werk heeft veel impact. Voor organisaties buiten sociaal werk zijn sociaalwerkorganisaties daarom een sterke partner in het realiseren van participatiebanen. Door zichzelf goed te profileren is deze expertise meer en breder te benutten.

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Participatiebanen’ uit 2019 naar de mate waarin er participatiebanen in sociaal werk werden gerealiseerd. Het bleek dat sociaalwerkorganisaties zelf nog weinig participatiebanen ontwikkelden, maar wel een cruciale rol spelen bij het begeleiden van cliënten bij een opstap naar participatie of werk. In dit vervolgonderzoek is gekeken naar de knelpunten die organisaties ervaren bij de realisatie van participatiebanen.