Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Arbo en verzuim

Passend werk

Het is belangrijk om samen met je medewerker vanaf de eerste verzuimdag na te gaan wat hij of zij nog wel kan. Stel vragen waarmee je samen zicht krijgt op de mogelijkheden. Zorg zo nodig voor aanpassingen in het werk of vervangend werk.

Wat is passend werk?  

In de wet staat: passend werk is arbeid die gelet op opleiding en ervaring in redelijkheid van een arbeidsongeschikte werknemer kan worden verlangd (BW 7: 658a, lid 3).  

Passend werk helpt een werknemer om eerder terug te keren naar zijn eigen of ander werk. Als werkgever maak je hierbij gebruik van zijn of haar benutbare mogelijkheden. Bij passend werk hou je rekening met arbeidsverleden, opleiding, gezondheid, afstand tot het werk en het loon dat bij de functie hoort. Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt en/of terugkeer in eigen werk minder waarschijnlijk is, mogen de werkzaamheden meer afwijken van het eigen werk.  

Hoe werkt passend werk?  

Als werkgever heb je de plicht om passend werk aan te bieden. De medewerker is verplicht passend werk te accepteren en uit te voeren. Maar alleen als het redelijk is om dit werk van hem of haar te vragen. Het gaat dan eerst om passend werk in de eigen organisatie. Is dat niet mogelijk, ben je als werkgever wettelijk verplicht om buiten de eigen organisatie te zoeken naar (tijdelijk) passend werk.  

Eerste en tweede spoor voor passend werk  

Terugkeer naar werk kan dus op twee manieren plaatsvinden: 

  • Re-integratie eerste spoor: de werknemer gaat weer werken bij de huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie. 
  • Re-integratie tweede spoor: de werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever.  

De afweging of verzuimverlof noodzakelijk is, hangt dus niet alleen af van de belastbaarheid van de medewerker. Maar ook van de beschikbaarheid van passend werk. Als je medewerker zijn eigen werk niet, maar ander werk wél kan doen, is verzuimverlof niet of alleen gedeeltelijk nodig.  

Tip: maak een inspiratielijst voor passend werk  

Vraag andere medewerkers om suggesties te doen voor werkzaamheden die bijdragen aan het herstel van hun collega. Maak bij voorkeur samen een lijst van passend werk. Je kunt dan denken aan tijdelijk ander werk, maar ook aan klussen die vaak blijven liggen.  

Met zo’n inspiratielijst kun je snel beoordelen of er passend werk beschikbaar is. Het opstellen van een lijst maakt je medewerkers er bovendien van bewust dat het normaal is om na te denken over wat ze nog wel kunnen in geval van verzuim.  

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!