Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tool Vitaliteit

Positieve Gezondheid inzetten op de werkvloer: hoe doe je dat?

In de sector zorg en welzijn is het verzuim de afgelopen jaren gestegen, ook in sociaal werk. Oorzaken zijn soms lichamelijke, maar vaak psychosociale klachten. Positieve Gezondheid is een methode waarmee werkgevers en medewerkers samen het verzuim kunnen verminderen. Het e-book ‘Positieve Gezondheid in sociaal werk’ helpt je daarbij.

Groeien door positieve gezondheid

Positieve Gezondheid: fitheid, veerkracht en duurzame inzetbaarheid

Bij Positieve Gezondheid staat niet langer meer de ziekte centraal, maar betekenisvol leven. En ligt de nadruk op veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen. Door op die manier naar gezondheid te kijken, geeft deze methode inzicht in de fitheid, veerkracht en duurzame inzetbaarheid (employability) van een medewerker. Dan is het nog maar een kleine stap om op tijd tekenen van lichamelijke en/of psychosociale klachten bij een medewerker op te merken.

Positieve Gezondheid bestaat uit zes onderdelen:

 1. lichaamsfuncties
 2. dagelijks functioneren
 3. mentale gezondheid
 4. meedoen
 5. zingeving
 6. kwaliteit van leven

Door alle onderdelen te bekijken groeit het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zoveel mogelijk eigen regie te hebben. Het Institute for Positive Health (IPH) is de motor achter Positieve Gezondheid . Het is opgezet door Machteld Huber, de bedenker van deze kijk op gezondheid.

  De onderdelen van Positieve Gezondheid bieden mooie aanknopingspunten om te reflecteren op ieders eigen werkplezier en vitaliteit. Hoe gaat het eigenlijk met mij in het werk? Vind ik mijn werk zinvol? Waar krijg ik energie van? Hier oog voor hebben en het gesprek erover aangaan, vinden we als organisatie belangrijk.
  Annet Lammersenteamleider Impuls

  Verzuim verminderen met Positieve Gezondheid

  Preventieve gesprekken over de resultaten van de methode kan de gezondheid van de medewerker vergroten, met vermindering van verzuim als gevolg. De medewerker kan zelf de regie pakken en werken aan de eigen fitheid, veerkracht en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast kunnen de resultaten en het gesprek daarover input zijn voor de inzet van het Loopbaanbudget en mogelijk ook het Individueel Keuzebudget (IKB)

  E-book Positieve Gezondheid in sociaal werk’

  De methode één keer gebruiken geeft al meteen wat inzicht in de zes verschillende onderdelen van de gezondheid van een persoon. Een effect voor langere tijd krijg je door Positieve Gezondheid in je organisatie in te passen. In het e-book ‘Aandacht voor Positieve Gezondheid in sociaal werk’ gaan we verder in op stappen die je hierbij zet:

  • informatie verzamelen over Positieve Gezondheid 
  • een plan maken met een helder doel
  • het plan bespreken met de betrokkenen binnen de organisatie
  • het plan uitwerken en uitvoeren
  • de resultaten toetsen

  Download het e-book 'Positieve Gezondheid in sociaal werk'

  Download het e-book

  Tips om Positieve Gezondheid in te zetten

  Annet Lammersen, teamleider bij welzijnsorganisatie Impuls in de gemeente Aa en Hunze, heeft ervaring opgedaan met het inpassen van Positieve Gezondheid in haar organisatie. Zij adviseert:

  • Begin klein.
  • Maak het onderdeel van bestaande gesprekken en overleggen.
  • Bekijk wat je al (onbewust) aan Positieve Gezondheid doet.
  • Een uitleg geven op bijvoorbeeld intranet met de oproep om mee te doen aan Positieve Gezondheid is een mooie bottom-up-aanpak waarmee je voor draagvlak zorgt.
  • Vraag aan collega’s of ze ambassadeur willen zijn om de methode te verspreiden.
  • Maak intervisie- en klankbordgroepen om Positieve Gezondheid levend te houden.
  • Betrokkenheid van het management en het meenemen van de medezeggenschapsorganen is uiteraard ook belangrijk.

  Inzet Positieve Gezondheid getoetst bij sociaalwerkorganisaties

  De brede manier van kijken naar gezondheid van Machteld Huber is door Sociaal Werk werkt! via een pilot in de sector getoetst. Om te ontdekken hoe sociaalwerkorganisaties de methode het beste in hun organisaties in kunnen passen, om de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers structureel te ondersteunen. Het e-book is het resultaat van deze pilot.

  Structurele aandacht voor duurzame inzetbaarheid

  Sociaal Werk werkt! wil duurzame inzetbaarheid structureel inbedden in organisaties, zodat medewerkers gezond en vitaal tot hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen werken. FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Sociaal Werk Nederland werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

  Handige links

  Meer weten? Neem contact op!

  Logo Sociaal Werk werkt!

  Meer weten? Neem contact op!