Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Vitaliteit

Positieve Gezondheid sluit goed aan bij sociaal werk

Annet Lammersen vertelt over het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Ze is teamleider bij welzijnsorganisatie Impuls in de gemeente Aa en Hunze. Daarnaast leidt zij het project Positieve Gezondheid bij de Tintengroep, waar Impuls onder valt. De Tintengroep heeft meegedaan aan de pilot van Sociaal Werk werkt! waarin bekeken is hoe positieve gezondheid het beste geïmplementeerd kan worden in een sociaalwerkorganisatie.

Annet Lammersen

Noot van de redactie: Dit interview vond plaats in april 2020, toen corona een actueel thema was.

Hoe kwamen jullie in aanraking met dit gedachtegoed?

"Drie jaar geleden gaf Machteld Huber van het Institute for Positive Health een workshop voor de hele Tintengroep. Dat inspireerde ons én het voelde logisch om hiermee aan de slag te gaan. De benadering van gezondheid door Machteld Huber is breed. Het is een positieve visie die uitgaat van de kracht van mensen. Bij veel problemen is het de eigen (veer)kracht, en het inzicht daarin, die mensen helpt. Deze visie past bij onze organisatie. Medewerkers zijn er in diverse gemeenten al mee aan de slag."

Kun je iets meer vertellen over het project Positieve Gezondheid?

"We implementeren Positieve Gezondheid op alle niveaus binnen de organisatie. Ook in het hr-beleid. De pijlers bieden mooie aanknopingspunten om als medewerker te reflecteren op je eigen werkplezier en vitaliteit. Bijvoorbeeld de pijlers 'Lichamelijke functies', 'Meedoen' of 'Zingeving'. Vragen die je daarbij stelt zijn: Hoe gaat het eigenlijk met mij in het werk? Ervaar ik mijn werk als zinvol? Waar krijg ik energie van? Heb ik het gevoel erbij te horen? Hoe voel ik mij lichamelijk? Dat zijn fundamentele zaken voor ieder mens. Hier oog voor hebben en het gesprek erover aangaan, vinden we als organisatie belangrijk."

Wat kan Positieve Gezondheid bijdragen in tijden van corona en erna?

"Ik zie dat de grootste impact van het virus is dat we nabijheid missen. Dat vormgeven zonder face-to face contact met bewoners of collega’s voelt als tegennatuurlijk. De betrokkenheid van het team is gelukkig groot en we houden ook in tijden van corona contact met elkaar. Daar is weer die pijler 'Meedoen'. Het is belangrijk om contact te hebben. Zakelijk, maar ook in de appgroep waarin we leuke dingen delen. Er zijn collega’s bij wie de privé-situatie veel vraagt. Maar naast die zorgen wil je ook bijdragen en deel uitmaken van het team. De zingeving van het werk geeft ook energie. Als organisatie moeten we flexibel zijn en medewerkers ruimte geven voor eigen regie. Bijvoorbeeld bij het omgaan met hun werktijden."

"Machteld Huber geeft aan dat het leven niet maakbaar is en er altijd verlies en rouw zal zijn. Dat is tijdens deze crisis pijnlijk zichtbaar geworden. Het hele leven loopt anders, hoe gaan we daarmee om? Wat kan ons nu helpen? In de organisatie begint dat met onbevooroordeeld naar elkaar luisteren. Positieve Gezondheid kan ons daarbij helpen. De vragenlijst is een instrument voor het voeren van gesprekken over hoe we ons voelen, wat we nodig hebben, waar onze veerkracht zit. Daarmee kunnen we werken aan saamhorigheid en zorgzaamheid. Zo kunnen we samen deze crisis te boven te komen."

Heb je tips voor het integreren van Positieve Gezondheid?

"Wij zien een aantal voorwaarden voor succes. Positieve Gezondheid sluit goed aan bij sociaal werk en is daar op veel plekken al onderdeel van. Introduceer het dus niet als iets nieuws. Verder is een veilige organisatiecultuur, waarin medewerkers ruimte kunnen en mogen nemen voor eigen regie, belangrijk. En begin klein met een groepje koplopers; laat zo zien hoe het werkt en leer daarvan. Mijn advies is ook om een aantal collega’s de basistraining Positieve Gezondheid te laten volgen. En neem vooral iedereen mee in de visie, doordenk het op alle niveaus en zorg voor draagvlak."

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!