Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Team Toekomst zet in op kansengelijkheid voor kinderen

In Delfshaven, een levendig deel van Rotterdam met diverse gemeenschappen en wijken, is Team Toekomst actief. Yamina Ayadi, Sociaal Werker van het Jaar 2023, is hier een van de linkwerkers. Samen met andere organisaties en vrijwilligers zorgt Team Toekomst ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen, meer zelfvertrouwen krijgen, hun talenten ontdekken en een netwerk opbouwen. Lees hoe een ontmoeting tussen twee buurtbewoners uitgroeide tot wat Team Toekomst vandaag de dag is.

Yamina Ayada met directielid van Team Toekomst

Tijdens een bijeenkomst van de Gemeente Rotterdam over veerkrachtige wijken ontmoeten twee betrokken bewoonsters van Delfshaven elkaar: Mirjam van Rijn en Saïda Ouarirou. Beiden willen ze meer kansengelijkheid voor kinderen in Rotterdam. Mirjam is dan net terug uit Londen waar zij kennis heeft gemaakt met het succesvolle initiatief West London Zone. Mirjam en Saïda besluiten hun kennis en kunde te bundelen voor een vergelijkbaar initiatief in Delfshaven; begin 2020 is Team Toekomst een feit. Inmiddels is Mirjam directeur en Saïda operationeel directeur. Én is Yamina Ayadi, een van hun linkwerkers, Sociaal Werker 2023 geworden. 

Saïda: "Voor meer veerkracht in de wijk, werkt Team Toekomst vanuit het kind. De kansenongelijkheid van kinderen in Nederland is groot: het ene kind kan twee sporten beoefenen en op vioolles, het andere kind kan door zijn thuissituatie niets. Mirjam had al geprobeerd om sportaanbod voor kinderen van de wijk te organiseren, maar dat lukte niet voor alle kinderen. In Londen zag ze dat verbinding met de wijk hiervoor sterker moet zijn en dat dat kan samen met wijkbewoners en basisscholen." Samen plannen ze in het voorjaar van 2020 een periode van een half jaar om alles goed voor te bereiden. Maar een eerste oproep in de wijk om mee te doen, is zo groot dat ze al eerder beginnen. Hun directe bereik: circa 60 gezinnen en 100 kinderen. 

We zijn pas tevreden als we het kind zien groeien, als het beter in zijn vel zit en schoolprestaties vooruitgaan.
Yamina AyadiSociaal werker van het Jaar 2023 en linkwerker Team Toekomst

Gedeelde verantwoordelijkheid

Al vanaf het begin werkt Team Toekomst samen met een aantal scholen in de wijk. Zij kennen de gezinnen en staan centraal in het traject van Team Toekomst. Saïda: "Wij krijgen van scholen geanonimiseerde data over de ontwikkeling van het kind. Die data geven ons inzicht in of een kind ondersteuning nodig heeft, en zo ja welke. Als wij die kunnen bieden, neemt de school contact op met de ouders van het kind." Een regulier traject van Team Toekomst betekent voor een kind vier uur extra aan naschoolse activiteiten. Daarbij wordt gekeken naar wat een kind graag wil en wat het nodig heeft. Bijvoorbeeld werken aan sociale vaardigheden met een teamsport of beter voor jezelf op leren komen met judo.

Daarnaast heeft de linkwerker van Team Toekomst iedere twee weken contact met het kind. Want de vertrouwensrelatie van de linkwerker met het kind en gezin bepaalt het succes van het traject. Yamina: "Na de intake met de ouders gaan we voor twee jaar een overeenkomst met elkaar aan voor het traject. School, kind en gezin, en Team Toekomst hebben alle drie een eigen verantwoordelijkheid voor het slagen ervan. We werken met verschillende materialen die kinderen kunnen helpen en de ontwikkeling van het kind leggen we vast in een persoonlijk ontwikkelplan. We zijn pas tevreden als we het kind zien groeien, als het beter in zijn vel zit en schoolprestaties vooruitgaan." 

Ook het gezin krijgt de nodige aandacht. Yamina: "Veel gezinnen in deze wijk hebben het niet makkelijk. Door het laagdrempelige contact met de ouders, bijvoorbeeld tijdens de intake, signaleren we het als er extra ondersteuning nodig is. Als dat hun kind betreft kijken we met onze pedagoge waar we kunnen ondersteunen en wanneer specialistische hulpverlening nodig is. Bij andere vragen kijken we wie de ouders het beste verder kan helpen en zorgen we voor een warme overdracht." Die overdracht is belangrijk omdat veel gezinnen in Delfshaven argwanend zijn naar de overheid. De gevolgen van de toeslagenaffaire waar veel gezinnen mee te maken hebben, zijn daaraan debet. Een ander sterk punt van Team Toekomst is het netwerk in de wijk. Daarmee hebben ze goed zicht op welke partij ondersteuning kan bieden. 

Professioneel

Een professionele aanpak vraagt om professionals. Team Toekomst gebruikt haar netwerk in de wijk om ouders, meestal moeders, met vaardigheden en een eigen netwerk bij de organisatie te betrekken. Yamina: "Mirjam vroeg me in 2020 om bij Team Toekomst te komen werken. Ik was al vrijwilliger in de wijk en had een groot netwerk. Ik ben inmiddels linkwerker en coördinator. Er zijn veel vrouwen in de wijk die bij ons willen werken en we zijn in drie jaar tijd doorgegroeid naar een organisatie van vijftien mensen."

De meeste collega’s van Yamina en Saïda zijn ervaringsdeskundigen. Werken aan hun professionalisering wordt gestimuleerd en gefaciliteerd bij Team Toekomst. Zo volgen inmiddels vier collega’s de mbo-opleiding sociaal werker en twee de hbo-opleiding social work. Yamina: "Ik ben net van de week gestart bij de Hogeschool van Rotterdam. Ik sta ook geregistreerd bij Registerplein. Dat was een prijs die ik bij de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar kreeg. Ik ben daar blij mee; het maakt zichtbaar dat ik mijn professionaliteit serieus neem." Saïda, die zelf een universitaire opleiding volgt, vult aan: "Onze werkwijze op basis van werkervaring, bagage en intuïtie klopt vaak met bestaande methodieken. Maar theoretische kennis is nodig om onze aanpak te onderbouwen, te evalueren en te blijven verbeteren."

Samenwerken in de wijk kost soms moeite, maar we kunnen zoveel meer betekenen als we het wel doen."
Yamina AyadiSociaal werker van het Jaar 2023 en linkwerker Team Toekomst

Samenwerken is elkaar helpen

Yamina is dit jaar ambassadeur voor sociaal werk en natuurlijk ook voor Team Toekomst. Ze wil met name meer aandacht voor samenwerking in de sector. Yamina: "Ik merk dat samenwerken soms moeite kost, terwijl we zoveel meer kunnen betekenen als we het wel doen. We moeten veel in gesprek zijn, goede dossiers opbouwen en zorgen voor warme overdracht. Ieder vanuit zijn eigen kracht, want we zijn afhankelijk van elkaar. Team Toekomst heeft niet alle expertise in huis en dat hoeft ook helemaal niet. We kunnen juist door elkaar te helpen kinderen en gezinnen nog beter ondersteunen."