Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Coronavirus

Thuiswerken

Veel mensen werken nu vanuit huis, ook in onze branche. Dat vraagt van iedereen een behoorlijke aanpassing. Ook van jou als werkgever. Want hoe geef je leiding op afstand, hoe communiceer je met je medewerkers? Hoe zorg je voor teamgevoel? En voor de langere termijn: hoe zorg je dat medewerkers gezond en vitaal blijven? Op deze pagina zetten we een aantal tips rond het thema thuiswerken voor werkgevers op een rij.

Zoom meeting thuiswerken videobellen foto

Geef werknemers vertrouwen

Als werkgever help je je werknemers door duidelijk te laten blijken dat je vertrouwen hebt in hun vaardigheden, deskundigheid en betrokkenheid. Toon begrip voor het feit dat werk en privé nu meer door elkaar lopen. Vertrouwen en begrip zorgen op langere termijn voor minder stress, minder uitval en een hogere betrokkenheid. 

Zorg voor duidelijke verwachtingen

Bespreek met je medewerkers welke resultaten je van ze verwacht. Check of het echt duidelijk is wat de bedoeling is en vraag om een bevestiging. Let zeker in deze tijd goed op of opdrachten wel haalbaar zijn. Vraag dit expliciet. Geef medewerkers vervolgens de ruimte om zelf te bedenken hoe ze de resultaten realiseren. Is een team verantwoordelijk voor een bepaald resultaat? Laat medewerkers zelf samen de werkverdeling bespreken. 

Houd contact met je werknemers

Houd actief contact, niet alleen per e-mail, maar bel ook af en toe om te vragen hoe het gaat. Faciliteer een goede werkplek en lever maatwerk. Niet iedere medewerker heeft dezelfde behoeften. Bespreek samen met je medewerkers welke vragen of behoeften er leven en organiseer ook eens een informele online bijeenkomst. Bijvoorbeeld een gezamenlijke koffiepauze of een ‘online’ verjaardag. Zo help je medewerkers zich verbonden te voelen met de organisatie en met het team. 

Zorg voor goede informatie voor je werknemers

Maak een coronapagina of dossier op het intranet, zodat alle informatie over de Covid-19 richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor medewerkers altijd beschikbaar is. En leg uit wat dit betekent voor jullie organisatie en de werkzaamheden.

Extra ondersteuning bieden?

Je kunt werknemers extra ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met een thuiswerkregeling. Bespreek dit met de ondernemersraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt). De Cao Sociaal Werk biedt hiervoor verschillende mogelijkheden.