Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Vakantiedagen in sociaal werk

Werknemers hebben recht op vakantiedagen in sociaal werk. Daarnaast hebben werknemers een Individueel Keuzebudget (IKB), waarmee ze onder meer verlof kunnen kopen. De vakantiedagen en het IKB zijn geregeld in de Cao Sociaal Werk.

Slippers in het zand

Aantal vakantiedagen per jaar 

Werknemers die fulltime werken (36 uur per week) hebben per jaar recht op 144 uur vakantieverlof.

Plus de waarde van 26 uren bovenwettelijk vakantieverlof. Deze waarde is opgenomen in het IKB. De  werknemer kiest zelf hoe hij of zij het IKB inzet. 

Het totale vakantieverlof bij een fulltime dienstverband is dus 170 uur per jaar. Het aantal vakantie-uren wordt berekend naar verhouding van het aantal uren dat de werknemer volgens de arbeidsovereenkomst werkt.

Wettelijke vakantiedagen

De 144 wettelijke vakantie-uren kan de werknemer alleen gebruiken voor vakantie. Het is de bedoeling dat hij of zij de vakantie-uren zoveel mogelijk binnen hetzelfde jaar opmaakt. Jij als werkgever maakt in overleg met de werknemer afspraken. Eén keer per jaar moet de werknemer een vakantie van minimaal twee weken opnemen. 

De wettelijke vakantie-uren zijn geregeld in artikel 5.7 Vakantieverlof en artikel 5.8 Opname vakantieverlof van de Cao Sociaal Werk. 

Ziekte tijdens vakantieverlof

Hoe het zit met de vakantie-uren in sociaal werk als een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie? Hierover lees je meer in artikel 5.7 Vakantieverlof en artikel 5.8 Opname vakantieverlof van de Cao Sociaal Werk.

Bovenwettelijke vakantiedagen

De waarde van de uren bovenwettelijk verlof is verwerkt in het IKB. Met het IKB kan een werknemer de ideale balans tussen werk en privé creëren.

Als de medewerker verlof opneemt uit het IKB, dan wordt dit vastgelegd in het aantal uren en gezien als bovenwettelijk verlof. De medewerker krijgt geen aparte uitbetaling van de vakantietoeslag meer. In elke uitbetaling van het IKB zit een deel vakantietoeslag.

Het bovenwettelijk vakantieverlof is geregeld in artikel 5.7 Vakantieverlof en artikel 5.8 Opname vakantieverlof van de Cao Sociaal Werk. 

Bekijk ook de veelgestelde vragen

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!