Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe werkt de Private Aanvulling Werkloosheidswet (PAWW) voor volgers van de Cao Sociaal Werk?

Naast organisaties onder de werkingssfeer van de Cao Sociaal Werk zijn er ook volgers van de cao in de branche. Een volger van de Cao Sociaal Werk is niet automatisch gebonden aan de cao door de werkingssfeer, maar kiest er vrijwillig voor om de cao (deels of geheel) toe te passen op werknemers en de cao aldus ‘te volgen’. Deze volgers van de cao vallen daardoor niet automatisch onder de werkingssfeer van de verzamel-cao Private Aanvulling Werkloosheidswet (PAWW). Organisaties die volger zijn, zijn niet verplicht om PAWW toe te passen, maar kunnen zelf de keuze maken om de organisatie aan te melden bij de Stichting Private Aanvulling WW & WGA (SPAWW).

SPAWW heeft eerder ook de volgers van de cao aangeschreven zich aan te melden voor de verzamelcao-PAWW. Voor cao-volgers heeft de cao-tafel een stappenplan gemaakt om niet per ongeluk aangemeld te blijven en de reparatie voor werknemers te kunnen regelen.