Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe werkt het Individueel Keuzebudget (IKB)?

Per maand wordt de hoogte van het Individueel Keuzebudget (IKB) berekend. Steeds op basis van het feitelijk verdiende salaris. Dat is het werkelijk uitbetaalde salaris, exclusief toeslagen en vergoedingen.

Het IKB is een gereserveerd budget dat maandelijks opgebouwd wordt. De werknemer kan het naar eigen keuze in het jaar inzetten. Uitbetalen, aankopen van verlof of inzetten voor een gelddoel zoals een opleiding. Zie voor voorbeelden.

Gekocht verlof kan ook als verlof in een volgend jaar wordt opgenomen. Aangekocht verlof geldt als bovenwettelijk verlof of kan worden opgenomen in het verlofspaarsaldo. De uitbetaling van het IKB kan ook gebeuren via een fiscaal vrijgesteld doel. Dat betekent dat er geen belasting hoeft te worden ingehouden, om bijvoorbeeld een rekening van een opleiding te laten betalen via de werkgever

Maak je als werknemer geen keuze dan wordt het IKB op het einde van het jaar uitbetaald.