Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoeveel vakantietoeslag en eindejaarsuitkering krijgt een werknemer?

Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn onderdeel van het Individueel Keuzebudget (IKB). Vakantietoeslag is 8 procent van het salaris en de eindejaarsuitkering is 8,3 procent van het salaris inclusief de vakantietoeslag. De werknemer krijgt deze niet uitbetaald, maar krijgt dit mee in het IKB en kan zelf kiezen hoe en wanneer hij het laat uitbetalen of dat hij het in verlof opneemt.