Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoeveel verlof heeft een werknemer?

Elke werknemer heeft 144 uur verlof op basis van een fulltime dienstverband en feestdagenverlof bij de vaste feestdagen. De werknemer kan ook verlof aankopen uit het Individueel Keuzebudget (IKB).

Er zijn mogelijkheden voor zorg-, ouderschaps- en aanvullend geboorteverlof en bij bijzondere situaties krijgt de werknemer buitengewoon verlof. Vanaf 30 jaar zijn er vitaliteitsuren. Voor medewerkers geboren in 1957 of eerder die ook al voor 2009 in dienst zijn gekomen, is er seniorenverlof.

De werknemer kan jaarlijks ook besluiten verlof aan te kopen en dat opnemen in een verlofspaarsaldo, waardoor tot maximaal 100 weken aan verlof gespaard kan worden om later op te nemen.