Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kan ik het loopbaanbedrag ook inzetten voor de tijd die ik besteed aan het volgen van een cursus?

Je kunt de tijd die je nodig hebt voor een cursus betalen uit het loopbaanbedrag door er onbetaald verlof uit te vergoeden. Werkgever en werknemer kunnen daar ook andere afspraken over maken. De werknemer kan de tijd eventueel uit de vitaliteitsuren opnemen. Andere afspraken zijn ook mogelijk.